sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Aktivity našich lidí

06.01.2018 22:03

Běh mezi stromy

Rodinné centrum MACEK pravidelně organizuje za pomoci dalších občanských sdružení tradiční Běh mezi stromy.

Do organizace se zapojily spolky: Kolovratský KOS, Takewon-do Kolovraty, Klub U Boudů, OB Říčany 

Finančně akci podpořili: MČ Praha – Kolovraty

Z našich lidí se do organizace zapojili: Petr Bartoš, Stanislava Bartošová, Kateřina Dejmková, Jana Pokorná, Tomáš Janoušek.

—————

06.01.2018 09:51

Kolovratská historie

V roce 2005 a o rok dříve se někteří naši lidé zapojily do příprav a následně i realizace oslav 800 let od první zmínky o obci Kolovraty. 

Petr Bartoš a Stanislava Bartošová se aktivně podíleli na přípravě monografie o Kolovratech (autorsky, zpracováním DTP, jazykovými korekturami). Dále se pak podíleli na realizaci výstavy, informačních panelů a přípravě programu oslav.

Od roku 2013 vzniká cyklus výstav s tematikou kolovratské historie a s místopisnými tématy.

 

—————

06.01.2018 09:33

Vánoční a Velikonoční jarmark

Každoročně jsou naši lidé zapojeni do organizace Vánočního a Velikonočního jarmarku v Kolovratech. 

 

—————

06.01.2018 09:28

Kulturní akce

Naši lidé se aktivně podílí na organizaci kulturních akcích v KD U Boudů, a to především akcí hudebních, divadelních, cestopisných večerů a mnoha dalších. 

Velmi aktivní jsou především: Petr Bartoš, Tomáš Janoušek, Kateřina Filipová, Stanislava Bartošová a Kateřina Dejmková.

 

—————

06.01.2018 08:47

Kolo Závod

Naši lidé se pravidelně zapojují do organizace tradičního cyklistického závodu KoloZávod, který se koná pravidelně v září u hřiště s U-rampou a hlavním pořadatelem je Rodinné centrum MACEK.

S organizací pravidelně pomáhají spolky: Kolovratský KOS, Takewon-do Kolovraty, Klub U Boudů. 

Akci finančně podporuje: MČ Praha - Kolovraty. 

Z našich lidí se do organizace zapojují: Stanislava Bartošová, Kateřina Dejmková, Petr Bartoš, Jana Pokorná, Kateřina Filipová.

—————

05.01.2018 22:53

Dětský den

Stejně jako v minulých letech, i v letošním roce se mnoho našich lidí zapojilo do organizace Dětského dne v Kolovratech. Na různých stanovištích mohli návštěvníci Dětského dne potkat Janu Pokornou, Margitu de Heij Kolářovou, Michala Oplta a Petra Bartoše. S přípravou dále pomáhali Stanislava Bartošová, Kateřina Dejmková a mnozí další.

—————

—————