Archiv článků

20.12.2017 10:00

Nové posouzení EIA

V roce 2017 proběhlo nové posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Celého procesu ve všech fázích se naše volená zástupkyně aktivně účastnila. Byly vypracovány a zaslány precizně vypracované připomínky městské části k posudku EIA. Týkaly se zejména hluku, emisí a zachování průchodnosti...
Celý článek
17.12.2017 13:54

Nový majitel plánuje vrátit Prknovce její původní vzhled

Převzato z: Kolovratský zpravodaj 3/2017 Bývalý skautský areál Prknovka má od loňského roku nového majitele. Alois Přibyl začne na jaře upravovat areál ve stylu anglického parku a po dvou letech se přestěhuje se svojí rodinou do nových i zrekonstruovaných objektů. Svoje plány představil na nedávné...
Celý článek
31.10.2017 17:19

Zprava o činnosti místostarostky

Předkládám zde Zprávu o své činnosti za uplynulé roční období - do srpna 2017. V této zprávě reflektuji především oblastim, které mám ve své gesci. zpráva o činnosti místostarostky2017_FIN.pdf (314 kB)
Celý článek
21.10.2017 21:03

Setkání nad Strategickým plánem 24. října od 18 hod. U Boudů

Vedení městské části zve na Setkání s občany Kolovrat i Lipan nad Strategickým plánem pro MČ Praha-Kolovraty, případně nad dalšími tématy - v úterý 24. října od 18 hod. v sále U Boudů.Připravená je prezentace k záměru, struktuře, uplatnění a analytické části připravovaného strategického plánu pro...
Celý článek
14.09.2017 19:48

Veřejné projednání EIA k Pražskému okruhu již 27. září v hotelu Olšanka

Vážení sousedé,bylo zveřejněno oznámení Ministerstva životního prostředí, že veřejné projednání ve smyslu § 17 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí záměru "Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice - dálnice D1" se bude konat v níže uvedeném termínu na níže uvedeném místě. Místo:...
Celý článek
08.09.2017 07:28

Silniční okruh kolem Prahy - posudek k EIA

Dovolujeme si informovat o zveřejnění posudku o vlivech záměru "Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice - dálnice D1" na životní prostředí. Jsou v něm vypořádány i podrobné připomínky k dokumentaci EIA, které jsme za městskou část Praha-Kolovraty podávali. Dokument je zveřejněn zde:...
Celý článek
25.05.2017 22:27

Aktuality k Pražskému okruhu R511

Přinášíme novinky k výstavbě Pražského okruhu R511, který ovlivní život v MČ Praha-Kolovraty. Nyní se opět rozjíždějí kroky vedoucí k výstavbě této důležité dopravní stavby, která je z globálního pohledu potřebná, nicméně přivede do blízkosti naší MČ obrovské množství automobilové...
Celý článek
21.05.2017 08:42

MČ Praha-Kolovraty se konečně dočkala nočního spoje!

Od května 2017 jsou v platnosti nové jízdní řády MHD. Pro Kolovraty a Lipany přinesly několik změn. Kromě nejviditelnější změny, a to nových čísel linek (místo dosavadních 265 a 267sem jezdí linky číslo 226 a 227) je to především: Dostatečné propojení Lipan a Kolovrat spoji MHD (což je důležité...
Celý článek
27.04.2017 14:03

Praha schválila harmonogram přípravy Metropolitního plánu

Po souhlasu Rady hl. m. Prahy dnes schválilo harmonogram přípravy Metropolitního plánu Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Podle schváleného materiálu celý proces projednání, vypořádání došlých připomínek a finální schvalování potrvá přibližně šest let. Důležitou součástí procesu projednávání budou dvě...
Celý článek
02.03.2017 11:49

Po neformálním setkání zastupitelů

V polovině února inicioval zastupitel Miroslav Procházka neformální setkání zastupitelů s tím, že bychom probrali témata, na něž nezbývá běžně při zasedáních ZMČ čas, tedy jsem se také zúčastnila. Sešli jsme se v počtu 8 osob (4 za Naše Kolovraty, 2 za ODS., 1 za Pro obec Lipany, 1 za Sousedé...
Celý článek
Záznamy: 41 - 50 ze 487
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>