BLOG

06.03.2016 19:44

Geocaching ??

Geocaching bych ve stručnosti shrnul asi takto: Je to hra, při které mi systém navigačních satelitů za stovky miliard pomůže nalézt malou plastovou krabičku uprostřed lesa. Jak jsem lovil kešku brod: říikám si, je to brod, tak musím asi skrz vodu. Venku 2 nad nulou, zuju boty, nechávám je na...
Celý článek
17.05.2015 11:43

zřízení přírodní památky Komořanské a modřanské tůně

  Již od 90.let minulého století se městská část Praha 12 snaží poukazovat na biologický význam Komořanských a modřanských lagun, které by si zasloužily statut zvláště chráněného území. Laguny se nacházejí v pásu podél řeky Vltavy v místě jejího soutoku s Berounkou. Několik biologických...
Celý článek
01.02.2015 09:03

Pomník lidské chamtivosti

Nový rok přinesl Kolovratům zahájení malebné, oku lahodící výstavby developera BEMETT v lokalitě při ulici K Říčanům na parcelním čísle 744/227. Již v tomto roce se budeme moci pokochat pohledem na jeden bytový dům a jeden čtyřpatrový skoro 70 metrů dlouhý pomník lidské chamtivosti. Posuďte sami,...
Celý článek
25.01.2015 07:32

Hlavní nádraží a jeho historie

Hlavní nádraží v Praze čeká od února 2015 další etapa modernizace, která potrvá téměř dva roky. O tom, jak se práce dotknou naší dopravy budeme informovat v novinkách, nyní ale něco k historii.   Praha hlavní nádraží (od 15. února 1940 do roku 1945 a od ledna 1953 dodnes), v minulosti nazývané...
Celý článek
09.12.2014 07:34

Náš nejbližší muničák

Poslední měsíce se díky potížím ve Vrběticích často hovoří o muničních skladech a při té příležitosti občas prosáknou zajímavé informace. Příkladem může být zmínka o desítkách muničních skladů po celé republice. V té souvislosti snad každého napadne myšlenka, jak je asi daleko náš nejbližší...
Celý článek
Záznamy: 1 - 5 ze 17
1 | 2 | 3 | 4 >>

BLOG místostarostky

12.09.2015 12:00

Územní plánování (Metropolitní a územní plán)

Před prázdninami probíhaly konzultace zástupců MČ části na IPR (Institut plánování a rozvoje), který připravuje Metropolitní plán. Při těchto konzultacích se probírala mimo jiné možnost dalšího rozvoje městské části – v tomto duchu zaslala MČ na IPR námět na možné rozšíření...
Celý článek
12.09.2015 10:03

Ještě jednou k zeleni

V tomto textu doplňuji svůj předchozí příspěvek na téma zeleň.   Při přípravě výběrového řízení na zeleň jsem se s náměty p. Procházky  seznámila i jsme je společně prodiskutovali. V navržených změnách p. Procházka prosazoval zejména především zvýšení počtu sečí, ponechání posekané...
Celý článek
22.07.2015 15:17

Údržba zeleně

Jednou z deviz naší městské části je bezesporu velká plocha zeleně. Tato zeleň zvyšuje komfort místního života a bydlení, ale je třeba věnovat její údržbě náležitou péči. Za každoroční údržbu zeleně také vydává MČ nemalé prostředky, které jsou jako u všech činností prováděných MČ limitované. MČ...
Celý článek
21.03.2015 09:39

Účast na Lipanské komisi

Ve středu 18.3. jsem se s panem starostou a místostarostou p. Šustou zúčastnila jako host Lipanské komise. Projednával se totiž mj. současný stav pražského územního plánování. Zasedání komise se zúčastnili také někteří lipanští občané. Bouřlivá diskuze se vedla nad umístěním cyklostezky do Lipan...
Celý článek
14.03.2015 17:44

Evidence - nutné sice zlo, ale skutečně NUTNÉ!

Ve vedení obce řešíme různé věci - některé jsou charakteru spíše úředního, kdy se musíme obracet spíše do minulosti a navazovat na určitý stav věcí. Zaobíráme se momentálně např. revizí podnětů k územnímu plánu, různými stávajícími smluvními vztahy, a třeba i soudními spory, ve kterých je MČ...
Celý článek
Záznamy: 11 - 15 ze 17
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>