BLOG

12.10.2014 09:07

České politické strany po roce 1989

  Sametová revoluce a dominance Občanského fóra Obnovení politického pluralismu přinesla sametová revoluce. Již 19. listopadu 1989 vzniklo Občanské fórum, které pak vedlo jednání v rámci Národní fronty i na vládní úrovni. Na přelomu listopadu a prosince 1989 vyústil tlak veřejnosti v přijetí...
Celý článek
05.10.2014 09:05

České politické strany v období komunistické vlády

  Únor 1948 a jednotná kandidátní listina Všenárodní koalice v rámci Národní fronty se v předjaří 1948 rozpadla. Národní socialisté, lidovci a slovenští demokraté se rezignacemi na křesla v kabinetu pokusili vynutit změnu vládního uspořádání. V mocenském souboji (únorový převrat) ale nakonec...
Celý článek
28.09.2014 09:04

České politické strany v letech 1945–1948

  Po druhé světové válce se v českých zemích obnovil částečný politický pluralismus. Již na jaře 1945 byla ustavena Národní fronta Čechů a Slováků jako politické ústředí československých stran hlásících se k výstavbě obnovené republiky. Národní fronta v této době fungovala jako všenárodní...
Celý článek
21.09.2014 09:03

České politické strany v období druhé republiky

  Mnichovská dohoda přinesla radikální územní ztráty ale i otřes politického a stranického systému. V rámci druhé republiky došlo k cílené redukci počtu politických stran, protože právě těžkopádná a komplikovaná struktura rozhodování v prvorepublikových koalicích byla označována za jednu z...
Celý článek
14.09.2014 09:01

České politické strany v období první republiky

  Proměny stranického spektra po vzniku ČSR V měsících před i po vyhlášení samostatného Československa probíhalo v českém politickém systému přeskupování sil. V únoru 1918 se sloučilo několik měšťanských, národně-liberálních formací (včetně mladočechů a staročechů) do České státoprávní...
Celý článek
Záznamy: 11 - 15 ze 17
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

BLOG místostarostky

28.05.2018 21:31

Co chybí v návrhu Metropolitního plánu?

V Metropolitním plánu chybí takřka veškerá návrhová zeleň Toto je současný platný územní plán. Místa s různými typy návrhové zeleně jsou vyznačena čísly. Níže je návrh Metropolitního plánu. Návrhová zeleň zde až na malé výjimky chybí. Chybí veškerá ochranná zeleň u Pražského okruhu !!,...
Celý článek
31.10.2017 17:19

Zprava o činnosti místostarostky

Předkládám zde Zprávu o své činnosti za uplynulé roční období - do srpna 2017. V této zprávě reflektuji především oblastim, které mám ve své gesci. zpráva o činnosti místostarostky2017_FIN.pdf (314 kB)
Celý článek
02.03.2017 11:49

Po neformálním setkání zastupitelů

V polovině února inicioval zastupitel Miroslav Procházka neformální setkání zastupitelů s tím, že bychom probrali témata, na něž nezbývá běžně při zasedáních ZMČ čas, tedy jsem se také zúčastnila. Sešli jsme se v počtu 8 osob (4 za Naše Kolovraty, 2 za ODS., 1 za Pro obec Lipany, 1 za Sousedé...
Celý článek
19.02.2017 19:52

Ohlédnutí

Polovina volebního období je za námi, je tedy čas na drobnou bilanci. Do voleb jsem vstupovali s cíli definovanými volebním programem a se záměrem fungování obce změnit. Finance Při nástupu do funkce jsme přebírali finanční závazek doplatku na dostavbu kontejnerové budovy školy ve výši 9 mil. Tento...
Celý článek
15.02.2017 19:44

Setkávání se

Setkání představitelů městské části s občany se stala v tomto volebním období již tradicí. Koncem loňského roku proběhla opět dvě setkání: v listopadu v Kolovratech a v prosinci v Lipanech. Část témat na kolovratském i lipanském setkání byla společná, část se jako již obvykle týkala více daného...
Celý článek
Záznamy: 1 - 5 ze 17
1 | 2 | 3 | 4 >>