Opravili jsme, co se dalo

Majetek je třeba nejen rozhojňovat, ale také se o něj starat. Kromě pravidelných každoročních oprav dětských hřišť a drobnějšího mobiliáře jsme se pustili i do oprav větších. V uplynulých 4 letech jsme provedli nutné opravy ulic, chodníků a budov, na něž se léta nedostalo a jejich údržba tak byla skrytým dluhem.
 
Opravili jsme ulice Pod zastávkou a Nad dvorem, kompletní výměnou povrchu včetně podloží prošly ulice Vášova a Ve Skále. Opraveny byly chodníky v ul. Albíny Hochové. Na parkovací plochu v Lipanech jsem zbudovali nájezd, který byl požadován již mnoho let.
Zasadili jsem se o to, aby v ulici Mírové byly v rámci rekonstrukce asfaltového povrchu osazeny kvalitní žulové obrubníky.
 
Opravili jsme fasády na historické budově školy a zatepllili tělocvičnu. Rekonstrukcí fasády prošla také hasičárna. Nyní probíhá zateplení víceúčelové budovy s poštou.
 
Opravy střechy a výměna oken byly provedeny v Domě s pečovatelskou službou. Do podkrovních bytů, kde bylo v letních měsících přílišné horko, jsem pořídili klimatizaci. Klimatizací jsem vybavili také podkrovní učebny ve škole. Investovali jsme také do školky - v budově a třídách byla provedena izolace tepelná a akustická. Vyměnili jsme také stará či již nevyhovující okna v obecních bytech.