sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Revitalizace nádrže v Lipanech

K větším investicím patří revitalizace vodní plochy v Lipanech. Tato bývalá požární nádrž, která byla zbudována v 80. letech si žádala  o rekonstrukci již dlouhou dobu. Panely byly rozklížené, voda jimi protékala a údržba byla náročná. Také vzhled bylo jasné, že by si zasloužila lepší.
Vedení MČ se podařilo vyjednat v r. 2015 od Magistrátu potřebné finance na tuto investici, v tomto případě 2 miliony Kč. Neprodleně se započalo s pracemi. Při stanovení cílové podoby se dodavatel snažil najít optimální podobu této vodní plochy i maximálně přihlédnout k přáním a požadavkům místních občanů na relaxační využití celého prostoru. Nádrž byla rekonstruována do podoby okrasného jezera při maximálním využití přírodních mechanizmů čištění vody, zapojení do okolní krajiny a respektování krajinného rázu. S čistotou vody pomáhají vhodné rostliny.
Břeh jezera je osazen mobiliářem vyrobeným originálně pro tuto zakázku, převážně z tuzemského modřínového dřeva - altánem, lavičkami, tabulí na kreslení.

Při stanovení cílové podoby jsme se snažili maximálně přihlédnout k přáním a požadavkům místních občanů. Nádrž je rekonstruována do podoby okrasného jezera. Je doplněna vhodným mobiliářem - altánem, lavičkami, k relaxačnímu a rekreačnímu využití. Její podoba zkrášlila tento kout Lipan a je vidět, že je hojně využívána i navštěvována.