Spolupráce s občany

Setkání s občany
Zavedli jsme pravidelná Setkání s občany s vedením MČ několkrát ročně. Scházeli jsem se v kulturním sále u Boudů nad tématy týkajícími se celé městské části - ať už to bylo životní prostředí, investiční akce, územní plánování a Metropolitní plán, plánování tras pro pěší a cyklisty, strategický plán MČ Praha-Kolovraty pro následující roky a další. Mimo tato setkání pro všechny občany městské části jsme uspořádali navíc i samostatná setkání pro občany v Lipanech.