sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Výsadby stromů

Za uplynulé 4 roky jsme provedli nové výsadby stromů a keřů na různých místech v naší městské části. Stromy kromě funkce estetické a rekreační mají pozitivní přínos také pro zlepšení živortního prostředí, kvalitu ovzduší i jako protierozní opatření v zemědělské krajině.

S finanční podporou Magistrátu byla vytvořena zcela nová alej směrem na Kralovice v místě původní cesty, a osazen stromy též přilehlý pozemek. Alej v jižní části slouží již k vycházkám, část za komunikací Přátelství má funce především na zlepšení životního prostředí s tím, že do budoucna bychom zde měli rádi i přechod.

Několik dalších pozemků bylo osázeno ve spolupráci s neziskovou organizací Sázíme stromy, která zajistila sponzorsky nákup stromů i firemí dobrovolníky na akci.  Byla tak osázena část pozemku za fotbalovým hřištěm, podél cesty, což přispěje i k odstínění sportoviště od vlivů z intenzivní zemědělské činnosti. Tento rok jsme pak osadili pozemky směrem k budoucímu Pražskému rychlostnímu okruhu, aby stromy stihly do té doby povyrůst.

Zavedli jsme také systém náhradních výsadeb - za stromy, které z vážných důvodů musely být pokáceny, vysazujeme stromy nové.