Finance

Rozpočet městských částí je závislý na přidělených prostředcích z Magistrátu. Dostáváme přiděleny každoročně prostředky na provoz - z nichž financujeme chod úřadu, školu, školku, údržbu komunikací, údržbu zeleně, drobnější investice apod. Tyto dotační peníze nejsou městským částem přidělovány rovnoměrně - jsou přidělovány podle různých kritérií - jako je  počet obyvatel, rozloha, výměra zeleně, počet žáků ve škole, zda máme doborvolné hasiče atd. A hlavně - přidělují se jiným způsobem tzv. velkým (to jsou ty s čísly, např. Praha 22) a malým městským částem (např. Praha-Kolovraty). A to tak, že na malé městské části dlouhodobě vychází příděl peněz v přepočtu 1 obyvatele daleko menší (bez ohledu na to, že na rozdíl od vnitřní Prahy máme např. ve vlastní  péči většinu komunikací apod.). 

Na větší investice musíme získat peníze buď od Magistrátu hl.m. Prahy (tzv. investiční dotace, vždy určené na konkrétní investiční akci) nebo pokud se povede získat peníze z vhodného grantu. 

 

V uplynulém období se nám podařilo

  • Získat od Magistrátu více peněz na provoz. Toho jsme dosáhli ve spolupráci s dalšími menšími městkými částmi a je velkým úspěchem, že se podařilo způsob přidělování peněz městským částem trochu narovnat. Zde se ukázala významná role Svazu městských částí - který toto společné úsilí koordinoval. Vstup do Svazu městských částí jsme jako SOUSEDÉ 2014 měli v programu již před minulými volbami a přínos vzájemné spolupráce se prokázal v mnoha oblastech.

  • Zvýšený rozpočet jsme tzv. "neprojedli". Finance využíváme např. na nutné předfinancování či spolufinancování dotací (ať už jsou to např. dotace na opravy a zateplení obecních budov, nebo kupř. příspěvek k dotaci na kompostéry pro občany) nebo na projekty pro připravované investiční akce. Projekty a studie jsou nezbytné nejen pro dotační žádosti, ale samozřejmě i pro samotné realizace. Často byla škoda, že jsme z let nedávných neměli k dipsozici aspoň ty studie, byly tu jen ty deset a více let staré.

  • Podařilo se nám získat dotace. A to jednak investiční dotace z Magistrátu, ale i evropské granty. A to přesto, že se tvrdilo, že to u nás není možné. 

  • Získat od Magistrátu více peněz na provoz. Toho jsme dosáhli ve spolupráci s dalšími menšími městkými částmi a je velkým úsopěchem, že se podařilo způsob přidělování peněz městským částem trochu narovnat. Zde se ukázala významná role Svazu městských částí - který toto společné úsilí koordinoval. Vstup do Svazu městkých částí jsme jako SOUSEDÉ 2014 měli v programu již před minulými volbami a přínos vzájemné spolupráce se prokázal v mnoha oblastech.
     
    Zvýšený rozpočet jsme tzv. "neprojedli". Finance využíváme např. na spolufinancování dotací (ať už jsou to např. dotace na opravy a zateplení obecních budov, nebo kupř. příspěvek k dotaci na kompostéry pro občany) nebo na projekty pro připravované investiční akce. 

Schválené rozpočty MČ Praha-Kolovraty

 

2013.pdf (44,3 kB)

2014.pdf (42,6 kB)

2015.pdf (2,3 MB)

2016.pdf (1,7 MB)

2017.pdf (1,5 MB)  2017 rozpis.pdf (104,9 kB)

2018.pdf (121,6 kB)