sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Prknovka

24.01.2016 13:51

 

Kolem roku 1900 koupil pozemek osvícený uhříněveský učitel František Prkno. S výsadbou stromů započal v letech 1902 - 1904. Pomáhali mu žáci uhříněveské školy, do které chodily i děti z Kolovrat. Na jižní straně nad potokem postavil obytné stavení a stodolu. Vysázel ovocný sad a postavil vilu. Pozemek nebyl oplocen a byl přístupný veřejnosti.

V roce 1930 koupil Prknovku ředitel Zemské banky v Praze Ferdinand Tománek a dal lesu název Bořetice po svém rodišti. Vilu zrestauroval, celý prostor nechal oplotit vysokým plotem a veřejnosti přístup zakázal.

Po únoru 1948 byl majetek zabaven státem, vilu vlastnila obec Kolovraty a o les se staral lesní závod. Od 50. let dochází k postupné devastaci celé Prknovky. Do vily je nastěhováno ředitelství Státního statku Říčany. To zde započalo ruzné stavební úpravy místností, které nebyly nikdy dokončeny. Po přestěhování ředitelství zpět do Říčan byla vila zabrána pro důchodce Československé lidové armády, kterým zde byly přiděleny byty. Později do některých bytů byli do podnájmu přestěhováni i někteří občané z Kolovrat. V 60. letech koupila Prknovku paní Kolacná z Prahy, která - ač majitelka - se dále podílela na její devastaci. Po její smrti zdědila Prknovku paní, která jí celý život posluhovala a dělala osobní řidičku. Ta prodala Prknovku SSM - CKM (Socialistický svaz mládeže - cestovní kancelář mládeže).

1992 - Komise vlády pro dohled nad převzetím majetku bývalého SSM odsouhlasila 12.6. bezúplatný převod celého areálu organizaci Skaut - Středisko Maják. Prknovku skauti převzali předávacím protokolem 28.1.1994 a ihned začali s přípravou opravy a výstavby areálu. V Prknovce se pravidelně scházel 37. skautský oddíl střediska Maják.

 

—————

Zpět