sdružení občanů Kolovrat a Lipan


1. etapa výstavby se týká Kolovrat !

25.05.2014 13:28

Realizace úseku napojení žst. Vršovice osobní nádraží (nebo na nové spojení II) – Praha Zahradní Město – odb.Otice – žst. Strančice. S napojením do stávající žst. Praha Hostivař z VRT se nepočítá, protože je prioritně určeno pro nákladní dopravu, s kterou se na VRT neuvažuje. Po technické stránce však není toto napojení znemožněno. Tento úsek budou využívat dálkové vlaky relace Praha – Tábor a určitá část relací Praha – Brno. Důvodem realizace tohoto úseku je zatížení stávající tratě Praha – Benešov v úseku do Strančic, kde je ukončena krátká relace vlaků příměstské dopravy a uvedený úsek nemá dostatečnou kapacitu pro navýšení počtu vlaků ani po stavbě Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Strančice realizované v rámci staveb 4.TŽK. Tato část je dlouhá 21,2km a je z hlediska technického, ale zejména územního, velice obtížná. Její nevyhnutelnost z hlediska dopravy je doložena v části studie B.1 kapitola Systém železniční dopravy.

Realizací úseku Benešov – Havlíčkův Brod dojde ke vzniku železničního propojení, které zatím v síti nemá paralelu. Tento úsek umožní převedení části relací Praha – Brno a odlehčí 1.TŽK. Naopak dojde ke zvýšení využití stávající tratě Havlíčkův Brod – Brno, které vykazuje dostatečnou rezervu propustnosti. Limitujícím úsekem na této trati opak bude úsek Tišnov – Brno. Tato část je 70,0km dlouhá a z hlediska technické náročnosti a územní průchodnosti lze považovat za průměrnou.

Realizací 1.etapy dojde k lepšímu využití kolejových kapacit stávající železniční sítě, vznikne časově srovnatelné spojení Praha – Brno s 1.TŽK, dojde k výraznému zlepšení dostupnosti Vysočiny vůči Praze. Limitujícím prvkem ve využití nově realizovaných kapacit bude propustnost stávajícího úseku Strančice – Benešov a Tišnov – Brno. Realizace této etapy neodůvodňuje případné pořizování vysokorychlostních jednotek. Předpokládá se provoz standardních vozidel, které budou dopravci v té době vlastnit.

 

 

 

—————

Zpět