sdružení občanů Kolovrat a Lipan


3.12.2014 zasedání finančního výboru v zasedací - program

30.11.2014 21:34

      Předkládám program jednání:

1. Dotační vztahy k příspěvkovým organizacím zřízených MČ Praha-kolovraty – výše neinvestičních příspěvků na rok 2015 – za účasti ředitelek PO

2. Rozpočtová opatření MČ Praha-Kolovraty

3. Pravidla pro hospodaření v období rozpočtového provizoria MČ Praha-Kolovraty na rok 2015                                                                                                      

—————

Zpět