sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Zklidňovací opatření na přechodech

05.06.2014 22:19

Citace ze studie:

Po vyhodnocení nehodových lokalit v oblasti Kolovrat a návrzích okružních křižovatek se studie  zabývá  možností  zklidnění  a  zvýšení  bezpečnosti  v  mezikřižovatkových  úsecích. V tomto ohledu je důležité zaměřit se na nejvytíženější komunikace v oblasti Kolovrat a tou je ulice Mírová. Vzhledem k umístění občanských cílů právě kolem této ulice je třeba se otázkou bezpečnosti věnovat důkladně.
Příkladem může být již realizované bezpečnostní opatření nedaleko základní školy. Na  vozovce  byly  vybudovány  dělicí  ostrůvky a navíc zde byl asfaltový povrch ve vymezeném úseku nahrazen povrchem ze žulové dlažby. Změna povrchu vozovky a patřičné dopravní značení upozorní řidiče, že se nachází v místě zvýšeného pohybu chodců. Toto opatření je však na celé komunikaci v ulici Mírová jediné.

Z tohoto důvodu byla v ulici vybrána místa, kde by bylo možné navrhnout zklidňovací opatření vedoucí ke snížení rychlosti vozidel a zároveň opatření, které by vedlo ke zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech.
V tomto ohledu byly vybrány dva přechody pro chodce. První vybraný přechod je umístěn za pravotočivou zatáčkou u autobusové zastávky ve směru do centra Kolovrat. Druhý přechod je umístěn mezi budovou úřadu MČ Kolovraty a objektem hasičské zbrojnice. Oba tyto přechody vedou přes obousměrnou komunikaci ul. Mírová.
Navrhované opatření na těchto přechodech navrhuje zvýšit celou plochu přechodu nad úroveň vozovky a vytvoření tak širokého příčného prahu. Celá zvýšena plocha včetně šikmých nájezdových ramp je navržena v odlišném barevném provedení proti vozovce. Nájezdové rampy budou zvýrazněny vodorovným dopravním značením. Délky přechodů zůstávají nezměněny. tj. 6,50 - 7,50 m. Tato navržená opatření pomohou ke snížení rychlosti na komunikaci v ul. Mírová a díky stavebním úpravám přechodů také zvýší bezpečnosti chodců.

 

Náš postoj

  • vzhledem k velkému počtu dětí v Kolovratech je vhodné téměř jakékoli opatření, které pomůže zvýšit bezpečnost na přechodech
  • realizaci úpravy přechodů musí předcházet veřejná diskuze s občany Kolovrat tak, aby byla opatření v souladu s jejich názory a představami

—————

Zpět