sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Aktualizace Střednědobého plánu na r. 2014 – 2015

23.04.2014 16:08

 

Říjen 2013 Den sociálních služeb a zdraví

  • V rámci toho proběhlo dotazníkové šetření – analýza potřeb obyvatel MČ
  • Vyplněno 34 dotazníků!!!!

 

Priority v aktualizovaném plánu:

  • Podpora a rozšíření pečovatelské služby
  • Osobní asistence pro seniory a zdravotně postižené v MČ Praha Kolovraty
  • Aktivizační služby pro seniory v MČ Praha Kolovraty
  • Podpora rodin s dětmi a prevence sociopatologických jevů u dětí a mládeže v MČ Praha Kolovraty
  • Pedagogicko psychologická poradna Kolovraty 
 
 

—————

Zpět