sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Auto-Mat: Ulice pro lidi

05.07.2014 09:43

Auto*Mat říká: 

Základem každého města jsou náměstí a ulice. Společně se zástavbou a parky pak tvoří celek a určují charakter města, jeho funkčnost a atraktivitu. Tyto struktury vznikaly po staletí více méně živelně a na základě potřeb jejich obyvatel až do začátku 20. století, kdy dochází k mohutnému přesunu obyvatel do měst a jejich prudkému rozvoji.

Vznikla potřeba situaci urychleně řešit  a urbanisté i dopravní experti začali jednotlivé městské funkce řešit technokraticky a odděleně, začali se vzdalovat opravdovým lidským potřebám. Rozsáhlé demolice, sídliště nelidských rozměrů, velkokapacitní dopravní stavby skrz centra měst a následné znečištění hlukem i zplodinami. To byla realita většiny evropských metropolí. Ne náhodou právě generace našich rodičů přestala pouštět děti na ulici a začala o víkendech masivně opouštět města na chaty a chalupy.

Současné poznatky a zkušenosti nám ukazují, že základním měřítkem pro plánování a rozvoj měst musí být člověk a jeho potřeby. Ulice jsou základní komunikační prostředek města a součástí veřejného prostoru. Domníváme se, že jejich funkce by neměly být jen dopravní, ale měly by sloužit také k setkávání, obchodu, relaxaci a poznání. Myslíme si, že bezpečné, čisté a živé ulice jsou základem trvale udržitelného a kvalitního života ve městě.

Proto prosazujeme šetrné a udržitelné formy dopravy (MHD, cyklo, pěší, carsharing), snažíme se rozvíjet pouliční sousedský a komunitní život během festivalu Zažít město jinak, snažíme se zvyšovat bezpečnost ulic, upozorňujeme na nutnost snižování hluku a emisí a pomáháme vést dialog veřejnosti a politiků ohledně nejnovějších trendů v urbanismu.

Mnozí obyvatelé měst si již uvědomují důležitost kvality veřejného prostoru i souvislosti spojené s nadměrným užíváním automobilové dopravy. Je potřeba jim nabízet alternativy vedoucí ke zkvalitnění života ve městě. Auto*Mat se o to snaží.

 

—————

Zpět