sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Autobusy a jejich obnova

29.06.2014 08:20

Popis projektu

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost provozuje přibližně 1 200 autobusů. Stáří vozového parku bylo v době vyhlášení soutěže více než 9 let (plánovaná životnost autobusů řady B 700 je 8 let, řady B 900 10 let a nízkopodlažních autobusů 12 let). Dopravní podnik tímto výběrovým řízením chtěl položit základy nutné k obměně vozového parku a zabezpečit po poměrně dlouhou dobu stabilitu dodávek a unifikaci provozovaných autobusů.

Na základě výběrového řízení byla 11. května 2009 podepsána rámcová smlouva se společností SOR Libchavy na dodávku 720 autobusů v průběhu šesti let do roku 2015. Dodávky by tedy měly být ukončeny nejpozději 11. května 2015. Smlouva předpokládá dodání 465 kusů standardních nízkopodlažních autobusů (délka 12 metrů), 235 kusů kloubových nízkopodlažních autobusů (délka 18 metrů) a 20 kusů autobusů na hybridní pohon (délka 18 metrů).

Výběrové řízení proběhlo v rámci vyhodnocení veřejné obchodní soutěže na dodávku autobusů. Od nových autobusů se očekává, že plnohodnotně nahradí staré, dožívající autobusy KAROSA, případně IVECO. Samozřejmě s vyšším cestovním komfortem pro cestující i řidiče a s šetrnějším vlivem na životní prostředí.

Na základě výběrového řízení bylo v roce 2010 dodáno 15 kusů nízkopodlažních midibusů (délka 8,5 metru) od společnosti SOR Libchavy. S ohledem na rostoucí přepravní poptávku bylo na podzim 2011 dodáno dalších 5 kusů vozidel typu BN 8,5.

S ohledem na nutné pokračování v obnově vozového parku autobusů byla v roce 2012, v souladu s rámcovou smlouvou z roku 2009, smluvně potvrzena dodávka dalších 73 kusů kloubových nízkopodlažních vozů, jejichž dodávka bude spadat do let 2012-2013.

Z důvodu potřeby navýšení počtu vozidel spadajících do kategorie midibusů (MdN) byla v roce 2012, na základě veřejné zakázky, uzavřena rámcová smlouva se společností Solaris Bus & Coach v roce 2012 na dodávku až 40 vozů do roku 2015. Dodávka prvních 10 autobusů byla realizována v závěru roku 2012.

Aktuální množství autobusů ve vozovém parku Dopravního podniku hl. m. Prahy dle typů (stav k 22. 1. 2013):

TYP Počet Popis autobusu
SOR NB 12 166 Standardní nízkopodlažní
SOR BN 8,5 20

Midibus nízkopodlažní

SOR NB 18 182 + 2* Kloubový nízkopodlažní
SOR NBH 18 2

Hybridní kloubový nízkopodlažní

Solaris Urbino 8,9 LE 10

Midibus nízkopodlažní

* zapůjčené vozy

 

Postup dodávek

11. 5. 2009 – podepsána Rámcová smlouva na dodávku 720 autobusů

Rok 2009 – dodávka 100 kusů autobusů (67 standardních a 33 kloubových)

Rok 2010 – dodávka 124 kusů autobusů (52 standardních, 70 kloubových a 2 hybridní)

Rok 2011 – dodávka 178 kusů autobusů (73 standardních, 100 kloubových a 5 midibusů)

Stav dodávek nových busů SOR a SOLARIS k 22. 1. 2013

 

2009

2010

2011

2012

2013

Celkem

NB 12

60

25

73

8

0

166

NB 18

30

19

98

23

12

182

NBH 18

0

0

2

0

0

2

BN 8,5

0

15

5

0

0

20

SOLARIS

0

0

0

10

0

10

Celkem

90

59

178

41

12

 

Rok 2013 – by mělo být dodáno 58 kusů autobusů (53 kloubových a 5 midibusů), k 22.1.2013 z tohoto počtu dodáno 12 kloubových

Další dodávky budou plánovány s ohledem na finanční možnosti DP pro jednotlivé roky.

 

—————

Zpět