sdružení občanů Kolovrat a Lipan


CEDOP uspořádal mezinárodní konferenci Vysokorychlostní železnice 2014

15.11.2014 14:18

 

Dne 15.5.2014 uspořádalo Centrum pro efektivní dopravu v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR mezinárodní konferenci Vysokorychlostní železnice 2014. Na konferenci konané pod záštitou Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zástupci různých evropských zemí (Švédska, Španělska, Německa a Francie) prezentovali své zkušenosti s výstavbou a provozem vysokorychlostních železničních tratí. Dále na konferenci čeští odborníci zákonodárcům a dalším zástupcům veřejné správy představili důležitost vysokorychlostních tratí (VRT) pro dopravní systém České republiky. Na konferenci byla jasně vyjádřena shoda mezi zástupci koalice i opozice, že vysokorychlostní železnice je strategickým cílem České republiky.

 

V příspěvcích pronesených na konferenci zazněly zejména následující důvody pro to, aby byla okamžitě zahájena regulérní předprojektová a projektová příprava nových vysokorychlostních tratí, prioritně na ose SRN – Lovosice – Praha – Brno – Ostrava a Brno – Rakousko / Slovensko, a to se zohledněním vnitrostátních potřeb rychlé meziregionální a příměstské regionální dopravy tak, aby samotná výstavba mohla být zahájena nejpozději do roku 2020.

 

Důvody:
1.  potřeba podpory podnikání, mobility pracovní síly a z toho vyplývajícího zvýšení zaměstnanosti v hůře dostupných regionech České republiky;
2.  akutně hrozící zhoršení geopolitické pozice ČR v Evropě spočívající v objíždění ČR vlaky dálkové dopravy (a tím zhoršování pozice dominantního dopravce ČD i správce infrastruktury SŽDC)
3.  nekonkurenceschopné jízdní doby vlaků mezi hlavními hospodářskými centry ČR;
4.  vyčerpání kapacity železničních tratí (včetně již v minulosti modernizovaných koridorů) v aglomeracích Prahy, Brna a Ostravy pro osobní i nákladní dopravu;
5.  úspora energií a provozních nákladů železničních dopravců

 

Pro tento účel by mělo být zajištěno zejména zpracování studií proveditelnosti, dokumentací pro územní rozhodnutí, adaptace technických norem a majetkoprávní příprava (výkupy pozemků)


 

—————

Zpět