Výběr programů pro grantové řízení v oblasti vzdělávání vychází především z priorit Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy.

Rada hlavního města Prahy schválila usnesením č. 1633 ze dne 15.7.2014 vyhlášení Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2015.

 

Vyhlášení celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2015
kompletní znění vyhlášení (doc)
formulář žádosti o poskytnutí grantu (doc)