sdružení občanů Kolovrat a Lipan


České politické strany v letech 1945–1948

28.09.2014 09:04

 

Po druhé světové válce se v českých zemích obnovil částečný politický pluralismus. Již na jaře 1945 byla ustavena Národní fronta Čechů a Slováků jako politické ústředí československých stran hlásících se k výstavbě obnovené republiky. Národní fronta v této době fungovala jako všenárodní koalice, která ale nezahrnovala všechny politické proudy předmnichovského Československa. Vznik nových politických stran podléhal navíc souhlasu Národní fronty. V parlamentních volbách roku 1946 tak v českých zemích kandidovaly jen čtyři strany. Výsledkem voleb (v českých zemích) byla dominantní pozice Komunistické strany Československa. Na druhém místě, ale s výrazným odstupem skončila Československá strana národně socialistická, pak Československá strana lidová a jako poslední Československá sociální demokracie. Ze čtyř těchto subjektů jen lidová strana nebyla stranou levicovou. Zcela zanikla agrární strana, živnostenská strana i politické formace národně-liberálního a národně-konzervativního charakteru, jakými byli meziváleční národní demokraté.

Paralelně s utvořením Národní fronty se po roce 1945 integrovaly i dosavadní stranické satelitní organizace. Po válce tak již nebyly obnoveny samostatné stranické odborové a profesní organizace a místo toho vznikly celonárodní organizace jednotné, formálně nadstranické (Svaz české mládeže, Ústřední rada odborů, Ústřední svaz obchodu, Jednotný svaz českých zemědělců apod.). V stranické sféře zůstal politický tisk. Změnou oproti období před rokem 1938 bylo i to, že vznikly dva paralelní stranické systémy v českých zemích i na Slovensku, kde se dominantní silou dočasně stala Demokratická strana a kde tamní Komunistická strana Slovenska byla formálně nezávislým subjektem, bez vazby na KSČ. Tato separace ale nebyla úplná, protože KSČ s KSS úzce spolupracovala, stejně jako Demokratická strana nacházela spojenectví u českých nemarxistických stran. Menší slovenská Strana práce se dokonce v roce 1947 integrovala plně do celostátní sociální demokracie (jako Zemská organizace Československé sociální demokracie na Slovensku).
 

—————

Zpět