sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Císařský ostrov se promění

13.06.2015 14:27

 

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) uspořádal společně s městskými částmi sérii soutěžních workshopů na úpravu Císařského ostrova a jeho bezprostřední okolí. V pátek byl nezávislou porotou vybrán vítěz soutěže – architektonická kancelář Pelčák a partner. Nyní bude návrh představen Komisi pro celkové řešení koncepce Císařského ostrova, aby mohlo dojít k jeho detailnímu dopracování. Císařský ostrov by se měl proměnit v horizontu 3 let.

Z pěti vyzvaných ateliérů vybrala pětičlenná porota v čele s respektovaným krajinářským architektem Tillem Rehwaldtem tým architekta Petra Pelčáka a krajinářské architektky Evy Wagnerové. Součástí týmu byli také specialista na vodní hospodářství Miloslav Šindlar a dopravní expert Václav Malina z Atelieru DUA.

„Vítězný návrh je nejpropracovanější a nejcitlivější z hlediska jedinečnosti krajiny Trojské kotliny. Projekt podporuje proměnlivost krajiny a zároveň přirozeně řeší volný průtok vody při povodních,“ hodnotí výběr ředitel IPR a člen poroty Petr Hlaváček.

 

Vítězný návrh - tým č. 2

Autoři návrhu:

prof. Ing. arch. Petr Pelčák, Pelčák a partner, s.r.o.
Ing. Eva Wagnerová, krajinářská architektura
Ing. Václav Malina, Ateliér DUA, s.r.o.
Ing. Miloslav Šindlar, ŠINDLAR, s.r.o.

Hodnocení poroty

Návrh respektuje prostředí a citlivě reaguje na jedinečnost krajiny Trojské kotliny. Projekt podporuje proměnlivost krajiny, přináší do ní děj a zároveň přirozeně řeší volný průtok vody za povodní. Porota konstatuje, že síla návrhu spočívá zejména v přirozeném a neskrývaném řešení velkorysých zásahů. Kladně je hodnoceno pojetí nové vodní linky.

Přiměřená je také kultivace dopravního řešení nové vodní linky a celkový přístup ke správě a managementu území. Návrh úprav nové vodní linky je proveditelný.

Porota se shodla, že tento návrh je nejlepší, jednomyslně.

 

Doporučení poroty (0,1 MB)

Textová část (0,2 MB)

Panel č. 1 - Rámcový plán (27 MB)

Panel č. 2 - Krajina (60 MB)

Panel č. 3 - Vodní hospodářství (8 MB)

Panel č. 4 - Nová vodní linka (18 MB)

 

Ostatní návrhy >>>

Rozšíření stávající čistírny odpadních vod se projektuje již několik let. Nabízí příležitost upravit největší pražský ostrov tak, aby odpovídal svému významu ve městě. Workshop ukázal, že z hlediska stávajících povolení je nepřekročitelnou podmínkou zastřešení plánované vodní linky „zelenou střechou“. Vítězný tým ji navrhuje upravit jako volnou plochu se suchomilným stepním trávníkem, který může poskytnout útočiště vzácným druhům rostlin a živočichů, kteří sídlí v okolí řeky.

Návrh počítá se zcela novými prvky. Patří mezi ně například nová lávka, která by překlenula Vltavu z ostrova přímo k jižnímu vstupu do ZOO. Projekt obsahuje také dopravní řešení celé lokality. Měla by se zvýšit propojenost a prostupnost území pro chodce a cyklisty.

Důležitou součástí zadání bylo i navržení řešení zvýšeného průtoku při povodních, na který má nová vodní linka negativní vliv. Vítězný tým proto navrhuje nové rameno vedoucí napříč ostrovem. To pomáhá přirozeným způsobem odvést vodu do koryta pod jezem.

Co bude dál?

 

V nejbližších dnech město rozhodne, zda s vítězným návrhem souhlasí. Projekt bude aktualizován dle připomínek poroty. V září by se měl návrh propsat do projektové dokumentace stavby nové vodní linky. Vítězný návrh obsahuje celou řadu dalších námětů na řešení širšího okolí, které bude nutné dále prověřit a naplánovat jejich případnou realizaci.

„Vítězný návrh považuji za velmi kvalitní. Pro Prahu má ještě jednu podstatnou výhodu: nebude znamenat žádné zdražení stavby čistírny odpadních vod. Naopak si myslím, že by stavba mohla díky němu i o něco zlevnit," říká pražská radní Jana Plamínková.

 

Pro všechny zájemce o tuto lokalitu připravil IPR komentovanou procházku po Císařském ostrově a jeho okolí s architektem Petrem Kučerou, která se koná 25. 6. v 18.00. V průběhu léta budou všechny soutěžní projekty postupně vystaveny na úřadech městských částí Praha 6, Praha 7 a Praha – Troja.

 

 

Důležité termíny:

5. května – participační setkání s veřejností (sběr informací pro zadání) v Muzeu Staré Čistírny od 17.00 do 19.00

11. května – I. Workshop - Konference v Zoo Praha s cílem vytvořit komplexní pohled na území. Doplněna o veřejně přístupnou část od 17.00 do 19.00

12. května – neveřejná exkurze do Staré vodní linky ÚČOV

28. května - II. Workshop – na IPR Praha – Neveřejná prezentace konceptů, zpětná vazba a diskuse

11. června – prezentace soutěžních projektů pro veřejnost – zpětná vazba pro rozhodování poroty v Muzeu Staré Čistírny od 17.00 do 19.00

12. června – III. Workshop – na IPR Praha – Neveřejné hodnocení návrhů, formulace společného memoranda pro budoucí rozvoj území.

25. června - Urban Walk - komentovaná procházka po Císařském ostrově a jeho okolí s architektem Petrem Kučerou a urbanisty z IPR Praha.

Červenec – Srpen – výstavy projektů na městských částech Praha 6, Praha 7 a Troja

 

 

Dokumenty ke stažení

Výzva k účasti na workshopu

Výzva - Dodatečná příloha zadavatele

Příloha č. 1 - Schéma workshopu a mapa oblasti

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení

Dotazy zodpovězené zadavatelem

Rozhodnutí o výběru účastníků soutěžního workshopu

Rozhodnutí o vítězi soutěžního workshopu

Protokol o výběru účastníků

Protokol o průběhu soutěžního workshopu

 

 

Pro více informací kontaktujte Marka Kundratu (kundrata@ipr.praha.eu) nebo Štěpána Špoulu (spoula@ipr.praha.eu) z Kanceláře veřejného prostoru.

 

 

 

—————

Zpět