sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Co je plošné dopravní zklidňování

15.07.2014 19:36
 • Vymezení oblasti, kde je na obslužných komunikacích snížena rychlost na 30 km/h,
 • Základním principem zklidnění v křižovatkách je přednost zprava.
 • Nejsou nezbytné zásadní stavební úpravy, doporučují se ale např. zvýšené plochy křižovatek.
 • Promyšlená propagace a vysvětlující kampaň vedoucí k přijetí opatření a dodržování rychlosti bez náročných stavebních opatření.
 • V čím rozsáhlejším území je režim zón 30 mimo hlavní místní komunikace zaveden, tím lépe je tato rychlost dodržována.
 

Proč chtít plošné dopravní zklidňování?

 • Řešení části dopravních problémů. Omezení rychlosti na 30 km/h sníží použití místních ulic jako zkratek.
 • Zvýší se bezpečnost v ulicích, zejména pro děti. Riziko úmrtí chodce při středu s vozidlem je v rychlosti 50 km/h 55 % (pád ze 3. patra), v rychlosti 30 km/h jen 5 % (pád z 1. patra – viz obr.).
 • U pěších zvýšíte pocit bezpečí, což má řadu pozitiv i mimo dopravu.
 • Negativa jsou minimální: časové ztráty jsou zanedbatelné, emise a hluk spíše klesají než
  stoupají.
 • Existují i vedlejší pozitiva, jako je zlepšení podmínek pro cyklistickou dopravu.
 • Úspora místa umožní zvětšit prostor pro chodce bez snižování počtu parkovacích míst.

(Další informace a argumenty prezentuje náš fact sheet.)

 

 

—————

Zpět