sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Co Metropolitní plán MČ Praha-Kolovraty přináší a co jí bere

11.06.2018 07:12

1. CHYBÍ PLÁNOVANÁ ZELEŇ U Pražského okruhu SOKP 511

 Současný platný územní plán vymezuje podél chystaného Pražského rychlostního okruhu (R511) poměrně široký pás (šíře až 120 m) ochranné zeleně, která má sloužit k odstínění rezidenční zástavby od negativních vlivů z této dopravní stavby (emise v ovzduší, hluk).
V návrhu Metropolitního plánu tento pás zeleně u Pražského okruhu chybí.

Metropolitní plán:

Požadujeme v návrhu Metropolitního plánu doplnit ochrannou zeleň u Pražského okruhu v rozsahu současného platného územního plánu.


2. V návrhu Metropolitního plánu chybí oproti platnému územnímu plánu i další návrhová zeleň.

Požadujeme v návrhu Metropolitního plánu doplnit i ostatní zeleň v rozsahu současného platného územního plánu.


K rozvojovým plochám pro obytnou výstavbu není stanovena odpovídající občanská vybavenost

Požadujeme v návrhu Metropolitního plánu doplnit doplnit občanskou vybavenost.


—————

Zpět