sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Praha-Pól růstu. Tak z tohoto dotačního titulu si druhý stupeň ZŠ bohužel nepostavíme

22.09.2015 20:54

Poměrně velká očekávání jsem měla spojena s přípravou Nového operačního programu Praha - Pól růstu. Zejména velké naděje vyvolávalo to, že Praha si bude moci sáhnout na slušné peníze z evropských fondů a jedna z podporovaných oblastí se má týkat školství. A naší MČ části by se ten 2. stupeň ZŠ vskutku hodil.... Nyní po účasti na semináři k tomuto programu a po detailnějším seznámení s kritérii, na která byl program nastaven víme již v podstatě jistě: na výstavbu druhého stupně základní školy - a vůbec na jakoulkoli větší školní výstavbu program využít nepůjde. Preferovány budou jesle, případně další předškolní zařízení. A hodně limitující je maximální finanční částka na projekt:  20 milionů (repsektive 40 milionů pro jesle) - to je tak na výstavbu nějaké přístavby nebo 1 modulový pavilon, a navíc přednostně pro předškolní děti. Ani bohužel celková částka určená na projekty v této oblasti není nijak závratná. 

Informace o operačním programu Praha-Pól růstu lze nalézt zde: https://www.oppraha.cz/

Jsou tam i jiné oblasti podpory - bohužel i jejich vymezení je dost striktní.

—————

Zpět