sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Finanční výbor 10.11.2014

11.11.2014 19:33

 

Program jednání:

1. Rozpočtová opatření MČ Praha - Kolovraty (9, 10/2014)

2. Rozbor hospodaření za 1.- 3. čtvrtletí 2014

3. Prodej bytu manželé Vlčínští, V Tehovičkách - 3% sleva

4. různé

 

ad 1.) RO schválena

ad 2.) schváleno

ad 3.) Závěr: 3% sleva ne, ale navýšení podílu MČ na zateplení z původních 90 tisíc Kč na 120 tisíc Kč. Otázka použitelnosti dokumentu "Zásady pro prodej bytových jednotek městské části Praha - Kolovraty (Příloha usnesení č. 9/2014)", který 3% slevu stanovuje za určitých podmínek. Kontroverzní je bod c v odstavci 2 článku II. - Kupní cena a platební podmínky. Otázka výnosu z prodeje bytů a daně z převodu nemovitosti, která je 4,5% z kupní ceny, a kterou bude platit MČ, protože nebylo dohodnuto jinak.

ad 4.) různé: financování ZŠ Kolovraty (nový pavilon). Rozpočet stavby je krytý příjmy, ale přesto se plánuje veřejná sbírka a zvažují se další možnosti získání prostředků na například vnitřní vybavení.

U zasíťování je problém, který oddálí začátek stavby do jara 2015. Je však ještě v jednání (starosta). 

—————

Zpět