sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Grantová komise se sešla 10.11.2014

11.11.2014 19:06

 

 Program jednání:

1. Rozbor poskytnutých grantů v roce 2013 a 2014

2. Seznámení s postupem vyhlášení nových grantů na rok 2015. Návrh bude předložen na prosincovém zastupitelstvu. Žádosti o granty by se měli podávat od 29.12.2014-21.1.2015. Jejich schválení proběhne na únorovém zastupitelstvu. Posun dán rozpočtovým provizoriem Prahy.

3. Rozbor financování aktivit seniorů v klubu důchodců a DPS Kolovraty

4. Seznámení s návrhy dodat do pravidel poskytování grantů možnost čerpání seniory a fyzickými osobami. Byl to pouze návrh který se musí prověřit.

5. různé 

—————

Zpět