sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Granty 2015 pro kulturu - důležité sdělení v souvislosti s přijetím rozpočtového provizoria hl. m. Prahy na rok 2015

11.01.2015 14:08

Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 2/12 ze dne 18.12.2014 bylo přijato rozpočtové provizorium vlastního hl. m. Prahy na rok 2015 s platností do 19.2.2015. Granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2015 mohou být proto předloženy Radě/Zastupitelstvu HMP k projednání a schválení až po tomto termínu (19.2.2015).

Víceleté granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění již schválené Zastupitelstvem HMP budou poskytovány na základě platných smluv, včetně poskytnutí 1. splátky.

 

—————

Zpět