sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy

03.01.2015 14:02

Od roku 1996 vyhlašuje hl. m. Praha každoročně granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy. V současné době zabezpečuje agendu s nimi spojenou odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP. Za dobu existence tohoto grantového programu bylo přiděleno celkem 132 395 292 Kč a podpořeno 1224 projektů. Granty jsou vyhlašovány jako dvouleté.

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 227 ze dne 3.3. 2009 byla schválena Koncepce grantového schématu hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí ( Příloha č.1 k usnesení).

Grantové řízení pro rok 2015 (s ukončením realizace v roce 2016)

Grantové řízení bylo vyhlášeno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 3289 ze dne 19. 12. 2014 (usnesení + přílohy) a zveřejněno bylo 19. 12. 2014 s ukončením přijímání žádostí dne 21. 1. 2015. Doručené žádosti budou následně zpracovány, posouzeny a do 26. 5. 2015 předloženy k projednání orgánem hl. m. Prahy. Výsledky budou oznámeny do 14 dnů po schválení a následně dojde k uzavření smluv.

Dokumenty ke stažení:

 

—————

Zpět