sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Hostivař – Vršovice: postup prací v červnu až srpnu 2018

03.06.2018 08:01

 

Po přípravných pracích, kdy v prostoru někdejšího vršovického seřaďovacího nádraží proběhlo zaměřování kabelů, kácení a mýcení, objevily se první nové betonové patky sloupů trakčního vedení a započala demontáž kolejí, začne v pondělí 4. června 2018 první z řady rozsáhlých výluk v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař – Praha hl.n., II.část“. Zjednodušeně řečeno tak opravdu stavebně započne modernizace a přeložka trati č. 221 Benešov u Prahy – Praha od km 177,570 přes někdejší vršovický „ranžír“ do osobního nádraží Praha-Vršovice až po jižní portály vinohradských tunelů.

Jak již bylo mnohokrát v médiích zmíněno, v nové stopě trati (kdy se tato tak vlastně částečně – jen ovšem v přímější podobě – vrací tam, odkud byla stavbou seřaďovacího nádraží kdysi „vypuzena“) vzniknou dvě nové zastávky (stanice) Praha-Zahradní Město a Praha-Eden a bude zmodernizována stanice Praha-Vršovice. Zrušena bude současná zastávka Praha-Strašnice. Na tělese zrušené trati je plánována cyklostezka.

Již zmíněná první výluka však do provozu na trati z Benešova do Prahy nijak nezasáhne, neboť zde dojde k demontáží kolejí a trakčního vedení (TV) v někdejším odjezdovém nádraží vršovického „ranžíru“. Do provozu na trati zasáhnou až denní výluky první traťové koleje v červenci a srpnu

 

—————

Zpět