sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Jak s Prknovkou?

30.04.2016 08:25

 

Skautský areál V Prknovce by měl i nadále sloužit dětem a mládeži pro jejich aktivity v přírodě. To je přání zástupců městské části, se kterým se ztotožňuje i Hlavní město Praha.

 

Územní plán nedovoluje další výstavbu

„Nedovolíme žádnou změnu Územního plánu. Prknovka je považována za území s omezenou zastavitelností sloužící rekreaci, oddechu a sportovním aktivitám v přírodě, které podstatně nenarušují přírodní charakter území. A hlavní součástí funkce je zeleň. Navíc je areál označen kódem SO-7, tedy s využitím pro organizovaný pobyt dětí v přírodě,“ cituje platný Územní plán starosta Kolovrat Antonín Klecanda.

Poblíž jsou také vycházkové trasy a v budoucnu tudy povede cyklostezka, na které se nyní již pracuje. Les nesmí být v žádném případě oplocen, pamatuje na to lesní zákon. Při projednávání na Ministerstvu životního prostředí byla nastíněna možnost vybudování ekologické základny. S tímto záměrem se ztotožňuje i Roman Urbanec, ředitel DDM Dům UM na Praze 10 (více v reportáži České televize).

 

Možnosti využití areálu

Přáním vedení obce je, aby areál zakoupil magistrát. „Poté by mohl být převeden na některý z domů dětí a mládeže nebo na podobné volnočasové organizace, které by tam mohly pořádat školy v přírodě,“ věří starosta v pozitivní výsledek a dodává: „Zároveň bych chtěl moc poděkovat správci Václavu Šebkovi, který společně s členy skautské organizace a účastníky letních táborů o areál celá léta pečuje a postupně ho zvelebuje.

 

Prknovce dal jméno učitel

Prknovka vděčí za svůj název uhříněveskému učiteli Františku Prknovi, který koupil pozemek na západní straně Kolovrat v roce 1900. Postupně zde se svými žáky začal sázet stromy, založil zeleninovou zahradu, skleník i ovocný sad a nakonec postavil vilu. O třicet let později nový majitel, bankéř Ferdinand Tománek, nechal pozemek částečně oplotit a upravil areál k soukromým účelům. Následně byl areál opět využíván pro děti a mládež. Od druhé poloviny devadesátých let probíhal soud o to, komu pozemky patří. Bohužel stát prohrál a lesy včetně areálu se dostaly do majetku, který spravuje insolvenční správce po bývalé CKM. Je šokující, že nebylo respektováno usnesení vlády, která areál převedla na skauty. Skautské organizace nabízejí spolupráci při budoucím přebudování na ekologickou základnu, na nákup však prostředky nemají.

 

—————

Zpět