sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Jak zeleň ve městě pomáhá chladit

11.09.2016 09:49

To, že má zeleň pro člověka nenahraditelný význam, je snad již všeobecně známo. Mluví se o pozitivním vlivu před emisemi, proti prašnosti. Nezanedbatelný je však také pozitivní efekt zeleně jako obrany před extrémními teplotami ve městech. 

Nevšední měření teplot různých povrchů se  uskutečnilo v loňském roce při extrémně teplém počasí v Hradci Králové. Jaké jsou skutečné teploty konkrétních míst a jaký vliv má na teplotu okolí vzrostlá zeleň, zkoumali a měřili pomocí termokamery pracovníci odboru životního prostředí královéhradeckého magistrátu ve spolupráci s předním českým odborníkem na problematiku negativních dopadů sucha a nedostatku vody Janem Pokorným. Výsledky snímkování už na první pohled ukazují, že stromy mají ve městě nezastupitelnou ochlazovací funkci a městu prospívají jako cenná výkonná klimatizace. 

Teplota vzduchu dosahovala v Hradci Králové 22. července 36 stupňů Celsia, teplota střech domů se šplhala až ke 63 stupňům, pokosené trávníky byly rozpálené i na 53 stupňů a osluněné fasády domů na 45 o C. Dlažba Velkého náměstí vykazovala teplotu až 55 o C, silnicím a chodníkům v centru města naměřila termokamera také kolem 50 stupňů. Podstatně nižší hodnoty pak zaznamenala kamera u vzrostlé zeleně a v jejím okolí. Koruny stromů ukazovaly 31 - 33 stupňů, teplota kmenů se pohybovala kolem 27 stupňů, místa ve stínu stromů a také podrosty držely teplotu kolem 28 stupňů. „Už na první pohled jsou patrné obrovské rozdíly teplot v místech, kde je jen zástavba a kde je zeleň. Například teplota povrchů alejí je ve stejnou chvíli o 20 stupňů Celsia nižší než teplota vršků domů,“ říká vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Iva Šedivá a poukazuje na to, že otázka zeleně ve městech není zdaleka jen věcí estetickou. „Na snímcích jasně vidíme, jak dobře rozvržená zeleň ve městě dokáže teplotně stabilizovat lokální klima. Máme veliké štěstí, že můžeme spolupracovat s předním českým odborníkem v této oblasti, vysokoškolským pedagogem a ředitelem ENKI, společnosti pro aplikovaný výzkum v otázkách životního prostředí, Janem Pokorným. Díky němu jsme pro naše potřeby mohli využít také speciální termokameru snímající teploty všech povrchů.“

Termovizní snímky pořízené 22. července číselně dokreslují skutečnost, že vegetace chladí. Stromy vypařují vodu a jejich chladící výkon dosahuje hodnot několika set wattů na metr čtvereční. „Vhodně zvolenou skladbou stromů ve městech můžeme utvářet příjemné klima bez velkých nákladů. Jeden vzrostlý strom dobře zásobený vodou chladí v horkém počasí výkonem srovnatelným s několika klimatizačními jednotkami,“ upozorňuje Iva Šedivá.

Zdroj:

https://www.hradeckralove.org/noviny-a-novinky/jak-zelen-ve-meste-pomaha-chladit

—————

Zpět