Jednání Kulturně-mediální komise 19.11.2015

26.11.2015 19:26

 

1) Zápis 
2) Webové stránky  www.kolovraty.cz 
3) Kolovratský zpravodaj 4/2015 
4) Vánoční jarmark 
5) Vánoční strom 
6) Tříkrálový průvod a sbírka 
7) Návrh investic pro rok 2016 
Pódium 
Skákací hrad 
Historické tabule 
8) Řešení suterénu infocentra 
9) Kronika 
10) Socha sv. donáta 
Plán významných akcí na rok 2015 
Úkoly