sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Jednání Kulturně-mediální komise 3.12.2014

08.12.2014 17:06

1) Zápis 
2) Shrnutí informací o KMK z 9. jednání ZMČ 
3) Vymezení působnosti komise 
4) Princip komunikace mezi KMK-ÚMČ-ZMČ 
5) Kolovratský zpravodaj 
6) Vánoční jarmark 
7) Vysazení „vánočního“ stromu v atriu 
8) Dětský den 2015 
9) Webové stránky  www.kolovraty.cz 
10) Pravidla pro uveřejňování příspěvků 
11) Kolovratský parník 2015 
12) Granty a další finanční zdroje na kulturu 

 

—————

Zpět