sdružení občanů Kolovrat a Lipan


K jednání ZMČ v březnu 2020

15.03.2020 19:23

Na jednání ZMČ 11. března 2020 se mj. schvaloval rozpočet MČ Praha-Kolovraty pro letošní rok 2020. S. Bartošová (Sousedé2014) přednesla k navrženému obecnímu rozpočtu protinávrh. Navrhla v něm úspory ve výdajích cca za 3 mil. Protinávrh zastupitelé neschválili (byly pro něj celkem 4 hlasy), hlasy zastupitelů za Naše Kolovraty byl většinově schválen původní návrh rozpočtu. Protinávrh rozpočtu včetně průvodního materiálu zveřejňujeme zde. 

K návrhu rozpočtu MČ Praha-Kolovraty2020_protinávrh.docx (32 kB)
ProtiNávrh rozpočtu na rok 2020 příloha_položkový.pdf (1,6 MB)
 

—————

Zpět