sdružení občanů Kolovrat a Lipan


K návrhu Metropolitního plánu

08.05.2018 18:53

Návrh Metropolitního plánu je v přehlednější formě nyní zveřejněn také zde: https://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan.

Zatím musíme konstatovat, že tam zůstaly věcné chyby, na něž jsme upozorňovali celou dobu. Např. "Park na Viničkách" umístěn u návesního rybníka, místo koupaliště he navržen park (který provoz koupaliště znemožňuje) , transformační plocha pro novou výstavbu je navržena v místech, kde již domy stojí apod.

A zůstaly tam bohužel i ty další věci, jež jsme připomínkovaly a jež jsou (nejen) pro naši MČ velmi zásadní:  v Metropolitním plánu je obrovský úbytek zeleně (chybí tam i ta, která má vytvořit ochranný pás u Pražského rychlostního okruhu!). Je tam nedostatek ploch určených pro veřejnou a hlavně občanskou vybavenost (když si bude moci stavět každý, co chce a co se mu vyplatí, kdo a kde vybuduje školy nebo lékařské ordinace pro nové obyvatele?)


—————

Zpět