sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Kácení ovocných dřevin

01.02.2015 08:49

Nová vyhláška, která přináší nový režim kácení především pro ovocné dřeviny, nabyla účinnosti od 1. listopadu 2014.
Vyhláškou č. 222/2014 Sb. se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování kácení. Nově nebude třeba povolení ke kácení ovocných dřevin rostoucích na pozemcích v zastavěném území vedeném v katastru nemovitosti jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Nový režim umožní nezbytnou pravidelnou obnovu na pozemcích, kde se pěstuje ovoce především pro osobní spotřebu. Ovocné dřeviny pak definuje vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin (kromě běžných ovocných dřevin sem patří např. i ořešák vlašský, líska, kdouloň a mandloň).

U povolování kácení okrasných dřevin novelizace vyhlášky přináší změnu. Opět se vrací k původnímu režimu, kdy je možno bez povolení kácet pouze okrasné dřeviny s obvodem do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí. Nadále platí, že kácení se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu, tj. v období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin, což je většinou od 1. listopadu do 31. března.

Vlaďka Matinová, odbor správy majetku

 

—————

Zpět