sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Komentář k vybraným částem volebního programu místní ODS

27.09.2014 15:43

 

Citace z programu ODS Kolovraty je uvedena modře:

Co můžeme nabídnout my, když dostaneme od voličů důvěru. Za nás mluví reálné výsledky a kvetoucí obec:
Profesionalitu – Naši kandidáti jsou zkušenými komunálními politiky i odborníky v oborech, v kterých pracují. Obec řídit umíme, nemusíme se učit a zjišťovat, jak správa věcí veřejných vlastně funguje. Každý náš krok je vždy veden s jasným vědomím jeho souvislostí a důsledků. Známe legislativu, pravidla i zvyky, jak obec správně řídit. Víme, jak získávat finanční prostředky pro obec z vnějších zdrojů.

Komentář:
Jestli mezi pravidla a zvyky patří utajené odsouhlasení výstavby, která zvýší počet obyvatel MČ o cca 10% procent a znehodnotí vzhled a prostředí obce, není se čím chlubit. To, jakým způsobem byla chystaná výstavba utajena před občany i před částí zastupitelstva, svědčí to o tom, že se regulérní metody fungování samosprávy dají i snadno zneužívat proti zájmu občanů.

Tradici – Od roku 1990 stojí v čele obce starosta zvolený za ODS. Většina obecních vymožeností, kterými se naše obec pyšní, jsou výsledky naší práce. S nadsázkou lze říci, že kostel a železnice už tu byla, o ostatní se postarala kolovratská ODS.
Komentář:
Většina obecních vymožeností byla postavena za minulých vedení obce, zejména velmi úspěšného  a oblíbeného pana starosty ing. Marka Ovečky, který dal jasně najevo co si o práci současné ODS myslí.
https://www.nasekolovraty.cz/sites/default/files/otevreny-dopis.pdf
Zkuste se zamyslet nad projekty, které v naší obci vznikly za poslední čtyři roky. Napadá vás něco?
Za připomenutí také stojí fakt, že poslední volby vyhrálo SNK a pouze díky přeběhnutí jednoho kandidáta SNK, mohl do křesla starosty usednout kandidát ODS. O mnohém vypovídá fakt, že výše jmenovaná osoba je nyní jendičkou strany ODS do komunálních voleb.

 

Kontinuitu – V obci je mnoho projektů, které je potřeba dokončit. My jsme je začali, a když dostaneme příležitost, také je dokončíme. Víme i o mnoha dalších projektech, které je potřeba pro další zlepšení života v obci začít.
Komentář:
Není uplně jasné o jakých projektech je řeč. Největším současným projektem je rozšíření základní školy. Za schválením dotace na dostavbu ZŠ stojí zastupitel SNK pan Borges, který udělal pro obec hodně práce a bohužel již nekandiduje. A další projekty které by stály za řeč, tu nejsou.
Přijde Vám posledních osm let málo na realizaci projektů, které mohly pomoci zlepšit život v obci? My si myslíme, že osm let je spousta času, abychom to mohli na obci poznat bez dlouhého přemýšlení.

Práci pro celou obec bez rozdílu – Jsme celostátní a celopražskou politickou stranou. Naši kandidáti nepochází z jedné kolovratské zájmové skupiny, nebo z jednoho místa v obci. Budeme zastupovat zájmy všech občanů, ať už bydlí v kterékoliv části obce, nebo jsou členové jakékoliv organizace.
Komentář:
Téměř polovina kandidátů ODS jsou funkcionáři TJ SOKOL Kolovraty, tak to zas taková různorodost není.

 

Globálnost – Naše obec je jednou z 57 pražských městských částí. Většina zásadních věcí přímo a nevyhnutelně závisí na rozhodnutích Hlavního města Prahy, případně nadřízeného správního obvodu. Jako celopražská politická strana máme spojence a kontakty napříč celé Prahy. Máme se kam obrátit s žádostí o radu nebo o podporu. Bez možnosti takovéhoto spojenectví je vyloučené získat finanční prostředky nebo podporu na pražském Magistrátu.
Komentář:
Při prvním hlasování o schválení dotace na rozšíření ZŠ hlasovala proti i pražská ODS, takže je vidět, že to s tím spojenectvím není tak horké.

—————

Zpět