sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Kompetence starosty

14.01.2017 10:25

 

Kompetence starosty Mgr. et Mgr. Antonína K l e c a n d y ,
uvolněného pro výkon funkce:

Jako statutární zástupce městské části (zastupuje při výkonu své funkceměstskou část navenek) plní úkoly ve smyslu ustanovení § 97 a následujících zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších změn a doplnění, s využitím ustanovení § 72 zákona o hlavním městě Praze.

 

-       finance

-       granty

-       doprava

-       ICT

-       bezpečnost

-       investiční činnost

-       sociální záležitosti

 

Zástupci starosty jsou oprávněni k zastupování po dobu nepřítomnosti starosty v rozsahu svých kompetencí nebo podle výslovného pověření starostou k příslušné záležitosti.  

 

 

 

—————

Zpět