sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Komplexní regulace parkování

20.09.2014 10:19

Pražské stavební předpisy navazují na stávající systém regulace parkování, zavádí ale důležitá vylepšení a úpravy, vzešlé z analýzy stávající situace a projednání s jednotlivými městskými částmi. Dodnes byly např. u bytových staveb požadavky na počet parkovacích míst plošně stejné pro celé město. Nové nařízení zvyšuje tyto požadavky na na okrajích Prahy až o 40 %, zatímco v centru, kde je dobře dostupná hustá síť veřejné dopravy, je o 10 až 20 % snižuje.

U obytných domů PSP stanovují pouze minimální požadavky na počet parkovacích míst. U kancelářských budov a obchodů pak stanovují také maximální počet parkovacích míst, aby nedocházelo k zahlcení vnitřního města individuální dopravou.

Nový systém výpočtu parkovacích míst zamezí podvádění a spekulacím, protože nově sjednocuje hodnoty na jednotku hrubé podlažní plochy. Doposud byl výpočet často obcházen kolaudováním bytů o jedné obytné místnosti a následném doplňování příček „načerno“.

Zvýšenou pozornost věnují PSP nejen požadovaným kapacitám pro novostavby, ale nově i způsobu realizace parkovacích stání a jejich charakteru. Stanovují, že parkovací stání (kromě stání pro návštěvníky) u novostaveb nesmí vznikat v uličním prostoru, a to i když je tento ve vlastnictví stavebníka. Stejně tak třeba nájezdové rampy do garáží musí ústit do bloku a ne do ulice. Novéulice tak už nebudou vypadat jako parkoviště, budou více vybízet k pobytu a přitom se zachová dostupnost parkovacích míst.

Podrobné informace lze nalézt v odůvodnění k § 32 a 33 (viz dokumenty ke stažení)

 

—————

Zpět