sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Konkurenceschopnost - Prioritní osa 1: Dopravní dostupnost a rozvoj ICT

10.01.2015 14:42

Cílem této osy je zlepšit dostupnost dopravních a telekomunikačních služeb a veřejné dopravy. Podporují se rekonstrukce tramvajových tratí a zastávek, bezbariérové přístupy do metra a  výstavba cyklostezek. Investuje se také do zavádění nových informačních systémů do veřejné správy, jako jsou datové schránky, elektronické informační stánky a moderní databázové systémy.

Tato osa se dělí do dvou oblastí podpory:
•    Oblast podpory 1.1 – Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy
•    Oblast podpory 1.2 – Rozvoj a dostupnost ICT služeb

Podrobné informace o prioritní ose a oprávněných žadatelích je možné najít  v Projektové příručce v sekci Dokumenty.

 

—————

Zpět