sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Konkurenceschopnost - Prioritní osa 3: Inovace a podnikání

10.01.2015 14:43

Cílem  této osy je zvýšit konkurenceschop¬nosti Prahy pomocí investic do rozvoje a efektivního využití  inovačního potenciálu. Podpora směřuje  do zavádění nových technologií a zařízení u malých a středních podniků, do nákupu špičkového zařízení a vybavení u vědeckovýzkumných institucí a také k navázání spolupráce mezi výzkumnou a podnikatelskou sférou.

Tato prioritní osa se dělí do tří oblastí podpory:
•    Oblast podpory 3.1 – Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí
•    Oblast podpory 3.2 – Podpora příznivého podnikatelského prostředí
•    Oblast podpory 3.3 – Rozvoj malých a středních podniků

Podrobné informace o prioritní ose a oprávněných žadatelích je možné najít  v Projektové příručce v sekci Dokumenty.

 

—————

Zpět