sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Mobilní sběrný dvůr (MSD)

04.10.2014 10:01

 

Magistrát hl. m. Prahy odbor městské zeleně a odpadového hospodářství schválil kvótu na přistavení mobilních sběrných dvorů pro MČ Praha-Kolovraty. Tuto službu může MČ realizovat v roce 2014 celkem 4x. Kvóta byla stanovena zejména s ohledem na počet obyvatel a dostupnost sběrných dvorů hl. m. Prahy. Místo přistavení mobilního sběrného dvora je parkoviště pod kostelem. Služba je realizována 1 den po dobu 6 hodin s obsluhou.


Harmonogram na 2. pololetí 2014

05. 10. 2014 neděle 10.00 – 16.00 hodin – ul. Mírová, parkoviště pod kostelem

02. 11. 2014 neděle 10.00 - 16.00 hodin – ul. Mírová, parkoviště pod kostelem

 

Jaké druhy odpadů je možné odložit v MSD

1.velkoobjemový kontejner určený pro objemný odpad

Zde je možné odkládat např. starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo.
2.velkoobjemový kontejner určený pro odpad ze zeleně tzv. bioodpad

Zde je možné odkládat např. listí, větve, plevel, posekaná tráva, spadané ovoce, zemina z květin pokojových rostlin, odpady z ovoce a zeleniny, skořápky z vajec, sedliny kávy a čaje, květináče z lepenky a rašeliny.
3.velkoobjemový kontejner určený pro dřevěný odpad

Zde je možné odkládat různý dřevěný odpad, který nemá charakter objemného odpadu (např. rozložený dřevěný nábytek bez kovových, skleněných či plastových doplňků nebo jeho součástí)
4.velkoobjemový kontejner určený pro kovy

Zde je možné odkládat: veškerý kovový odpad vyjma výrobků podléhajících zpětnému odběru (elektrospotřebiče, TV a PC monitory, videa, mikrovlnky, ledničky, atd.)

 

—————

Zpět