sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Nad anketou Lipanských

20.09.2016 21:14

Obdrželi jsme v létě materiál, který jeho tvůrci - zastupitelé Procházka a Kolář nazvali anketa. I když je to spíše výzva. Je to zkrátka seznam formulovaných požadavků adresovaný vedení MČ podepsaný 94 obyvateli Lipan, kteří se ke konkrétně formulovanému požadavku mohli pouze připojit. Názory vás, spoluobčanů, je samozřejmě třeba respektovat. I to, koho si kdo zvolí za svého mluvčího. Jen mě k tomu mrzí pár věcí: Že se autoři při formulaci podnětů nepokusili využít některé aktuální dostupné informace. Že se z toho nemůžu dovědět, jaké jsou postoje k jiné variantě řešení dané věci. Že autoři nedali dotazovaným vůbec na výběr. A že tedy ten čas a úsilí, který tomu každý z dotazovaných věnoval, mohl být využit efektivněji.využit ne  A také že nevím, jaký názor má zbývající více než polovina občanů Lipan.

 

—————

Zpět