sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Návrh komunikace pro chodce Lipany - Kolovraty

05.06.2014 21:19

Citace ze studie:

Území Lipany se nachází jižně od území Kolovrat. Tyto dvě území v současnosti spojuje silnice III. třídy. I přes skutečnost, že jsou tyto dvě území od sebe vzdáleny cca 900 m nejsou propojeny žádnou komunikací pro chodce. Lidé, kteří nevyužijí dostupnou městskou dopravu případně automobil, využívají při cestě mezi Kolovraty a Lipany silnici pro motorová vozidla. Přestože intenzita motorové dopravy na tomto úseku silnice nedosahuje vysokých hodnot, pro chodce není tento způsob dopravy rozhodně bezpečný.
Studie navrhuje území Kolovrat a Lipan propojit navou komunikací pro chodce, která by byla vedena podél stávající silnice pro motorová vozidla. Uvažovaný chodník by navázal v jižní části Kolovrat v ul. Do Lipan na stávající chodník a v délce cca 850 m by byl veden podél stávající silnice do Lipan. Šířka chodníku je navrhována 2,00 m. Realizací chodníku se zvýší bezpečnost chodců, kteří v současnosti byli nuceni využívat při cestě pouze stávající silnici. Lze uvažovat i o provozu cyklistů na navrhované komunikaci. V takovém případě by bylo vhodné pro společný provoz chodců a cyklistů šířku komunikace rozšířit na min. 3,00 m. V souvislosti s návrhem chodníku je nutné jednání s majiteli dotčených pozemků.

 

Náš postoj

  • výborná myšlenka navrhovaná již cca 15 let, narážející na problematiku vlastnických vztahů dotčených pozemků
  • nadále chceme vyvíjet úsilí o realizaci chodníku spojující Kolovraty a Lipany

—————

Zpět