sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Návrh rozpočtu Prahy je připraven k projednání v zastupitelstvu města

04.12.2015 08:02

 

Rada hlavního města Prahy na dnešním mimořádném zasedání odsouhlasila zdrojově vyrovnaný rozpočet hlavního města Prahy na rok 2016. Rozpočet počítá se zdroji v celkové výši 60,4 mld. Kč, což je o 2,7 mld. Kč více než loni.
 
„Rozpočet se opírá o reálné odhady a čísla. V oblasti provozu města Rada pečlivě vážila všechny nové výdaje, nejvýznamnější navýšení se týkají prostředků pro městské části nebo státní dotace v oblasti školství,“ uvedla náměstkyně primátorky hl. m. Prahy  Eva Kislingerová.

Celkový objem finančních zdrojů počítá s částkou 60 387 mil. Kč. Z toho v oblasti běžných výdajů Rada hlavního města Prahy vyčlenila 17 641 mil. Kč na dopravu, 10 582 mil. Kč na školství, mládež a sport. Do oblasti sociální a zdravotnictví půjde 1 660 mil. Kč a na kulturu a cestovní ruch je vyčleněno na běžných výdajích 1 534 mil. Kč.

Mezi pražské městské části hl. m. Praha rozdělí 4 774 mil. Kč, tj. o 541 mil. Kč více než v předchozím roce. Podrobné rozdělení je obsaženo v návrhu rozpočtu pro rok 2016.

Rozpočet dále počítá s výdaji na strategické stavby – Ústřední čistírnu odpadních vod Praha (2 227 mil. Kč), Tunelový komplex Blanka (1 334 mil. Kč), přípravu stavby trasy metra D (500 mil. Kč). Mimoto je vyčleněno 714 mil. Kč na výstavbu technické vybavenosti na území městských částí a 448 mil. Kč na výstavbu škol a školských zařízení.

Rozpočet hl. m. Prahy byl sestaven opět jako zdrojově vyrovnaný, navíc znovu počítá s tvorbou rezervy na splacení dluhopisů ve výši 600 mil. Kč. Návrh rozpočtu předložený náměstkyní Kislingerovou byl odsouhlasen Radou, pražské zastupitelstvo o něm bude hlasovat na svém pravidelném zasedání dne 17. prosince 2015.

 

—————

Zpět