sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Návrh zastávek v ul. Přátelství

05.06.2014 20:19

Citace ze studie:

V rámci studie bylo navrženo řešení umístění nových autobusových zastávek. Hlavním záměrem  při  návrhu  zastávek  bylo  vytvoření  nových  zastávkových  bodů  pro  stávající autobusové linky řady 3xx (364, 382, 383, ...), které projíždějí ze směru od Uhříněvsi do Říčan po komunikaci I/2 ul. Přátelství. Vytvoření nových zastávek  v blízkosti Kolovrat by vedlo k posílení dopravní obslužnosti daného území. Nově navržené zastávky byly v rámci studie navrženy v ul. Přátelství v blízkosti křižovatky s ul. K Poště. Obě zastávky jsou navrženy v zálivech a splňují požadavky dle ČSN 73 6425 - "Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky". Pro zastávku ve směru Říčany-Uhříněves je využit stávající záliv podél komunikace, který je nutno stavebně upravit pro potřeby zastávky. V opačném směru tj. ze Uhříněvsi do Říčan navrhovaná zastávka směru od vyžaduje zpevnění a rozšíření násypového svahu.
Z oblasti Říčan od křižovatky ulic K Poště - K Říčanům je směrem k navrhovaným zastávkám navržen chodník. Chodník v šířce veden podél pravé strany ze směru z Kolovrat. 2,00  m  je komunikace ze směru z Kolovrat. V tomto záměru návrhu zastávek je nutné zdůraznit, že v současné době je již
k dispozici projektová dokumentace, která řeší rekonstrukci silnice I/2 ul. Přátelství. Tato projektová dokumentace ve svém návrhu neřeší vybudování autobusových zastávek na silnici I/2. 

V případě zájmu o realizaci zastávek předložených ve studii je proto nutná konzultace se zadavatelem a investorem stavby na rekonstrukci silnice I/2.

 

Náš postoj

  • v zájmu velké části občanů Kolovrat je určitě možnost vybudování zastávek v ulici Přátelství, které zvýší občanům dopravní komfort ve směru východně od Prahy
  • důležité je upozornit na závěrečnou poznámku studie k této problematice: V případě zájmu o realizaci zastávek předložených ve studii je proto nutná konzultace se zadavatelem a investorem stavby na rekonstrukci silnice I/2.

—————

Zpět