sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Návrh změn v pražské MHD od dubna 2015 - autobusy, východ Prahy

19.01.2015 07:59


101 Beze změny (Tolstého – Depo Hostivař).


102 Beze změny trasy (Kobylisy – Staré Bohnice). Posílení provozu v pracovní dny dopoledne.


103 Beze změny (Ládví – Březiněves).

 

106 Beze změny trasy (Kačerov – Nádraží Braník). Posílení provozu v pracovní dny dopoledne.


109 Beze změny (Palmovka – VÚ Běchovice).


110 Beze změny (Teplárna Třeboradice – Hostavice).


111 Beze změny (Skalka – Koloděje).


112 Linka je zkrácena o úsek Zoologická zahrada – Podhoří (nahrazena posílenou linkou 236). Nově jsou celoročně na všechny spoje nasazeny kloubové vozy.


113 Beze změny (Kačerov – Písnice).


114 Beze změny (Kačerov – Ústavy Akademie věd – Kačerov).


115 Odstraněn polookružní charakter linky a nově je vedena mezi zastávkami Chodov a Knovízská obousměrně po stejné trase, vybrané spoje v pracovní dny jsou prodlouženy ze zastávky Knovízská po trase současné linky 293 přes Chodovskou tvrz, Mokrou, Brechtovu, Wagnerovu, Polikliniku Háje a Háje do zastávky Milíčov. Obsluha zastávek Městský archiv a Blažimská nahrazena linkou 170.


118 Linka je prodloužena o úsek Smíchovské nádraží – Anděl – Vozovna Střešovice – Dejvická (vedena Strahovským tunelem). Posílení provozu v pracovní dny dopoledne. O víkendech nově nasazeny kloubové vozy.


121 V úseku Na Staré cestě – Višňová jede nově přes Rosečskou a Nad Havlem.


124 Linka je zkrácena do trasy Želivského – Zelený pruh a v pracovní dny jsou nově nasazeny kloubové vozy. Posílení provozu v pracovní dny dopoledne. V úseku Želivského – Habrová je nahrazena linkou 155, v úseku Zelený pruh – Dvorce je nahrazena linkou 205.


125 Beze změny (Smíchovské nádraží – Skalka).


133 Beze změny trasy (Florenc – Sídliště Malešice). Posílení provozu o víkendech.


135 Beze změny (Florenc – Chodov).


136 Ve směru z Jižního Města je ze zastávky Třebenická odkloněna po trase současné linky 183 přes Ládví, Kobylisy a Vozovnu Kobylisy do zastávky Sídliště Čimice. Ve zrušeném úseku je nahrazena linkou 183.


138 Linka je prodloužena o úsek Sídliště Spořilov – Spořilov – Starý Spořilov – Kačerov – Nemocnice Krč. Vložené spoje ve špičkách pracovních dnů ukončené v zastávce Záběhlická škola jsou prodlouženy do zastávky Sídliště Spořilov a jsou nově obousměrné.


139 Ve směru z Komořan je ze zastávky Michelská odkloněna po trase současné linky 196 přes Chodovskou, Jesenickou a Nádraží Strašnice do zastávky Strašnická. V úseku Michelská – Želivského je nahrazena linkami 124 a 196. Zlepšení koordinace v úseku Chodovská – Kačerov. Posílení provozu v pracovní dny dopoledne.


140 Beze změny trasy (Palmovka – Čakovice). Posílení provozu v pracovní dny dopoledne.


144 Beze změny trasy (Kobylisy – Poliklinika Mazurská). Posílení provozu v pracovní dny dopoledne.


150 V úseku Želivského – Kačerov je nově provozována i ve večerním období celotýdenně. Posílení provozu v pracovní dny dopoledne.


151 Beze změny (Českomoravská – Novoborská).


152 Beze změny trasy (Kobylisy – Sídliště Čimice). Posílení provozu v pracovní dny ráno a dopoledne. Nově jsou nasazeny standardní vozy.


155 Nové číslo pro současnou linku 297 (Nemocnice Vinohrady – Poliklinika Malešice). Zároveň tato linka nově zajíždí do zastávek Mezi Hřbitovy, Červený dvůr a Habrová. Posílení provozu v úseku Želivského – Rektorská vloženými spoji celotýdenně.


156 Beze změny (Nádraží Holešovice – Strossmayerovo náměstí – Nádraží Holešovice).


157 Beze změny (Kačerov – Poliklinika Modřany/Čechova čtvrť).


158 Beze změny trasy (Českomoravská – Miškovice). Posílení provozu v pracovní dny dopoledne.


162 Beze změny (Kobylisy – Dolní Chabry).


163 Beze změny trasy (Želivského – Sídliště Rohožník). Vložené spoje v úseku Želivského – Sídliště Malešice jsou převedeny na linku 263.


165 Beze změny (Sídliště Zbraslav – Jižní Město).


166 Nové číslo pro současnou linku 295 beze změny trasy (Třeboradice – Domov seniorů Ďáblice).


169 Beze změny (Kobylisy – Sídliště Čimice).


170 V úseku Benkova – Choceradská/Nad Pahorkem jede nově přes zastávky Městský archiv a Blažimská. Ruší se zastávka Chodovec. Posílení provozu v pracovní dny dopoledne.


173 Beze změny (Násirovo náměstí – Točná).


175 Beze změny trasy (Florenc – Sídliště Petrovice). Celotýdenní posílení provozu.


177 Beze změny trasy (Poliklinika Mazurská – Chodov). Posílení provozu v pracovní dny dopoledne.


181 Linka je prodloužena o úsek Opatov – Volha – Chodov. V úseku Volha – Chodov jsou zavedeny vložené spoje, posílení provozu v úseku Barvy a laky – Černý Most zkrácením intervalů na polovinu.


183 Ve směru od Hájů je ze zastávky Třebenická odkloněna po trase současné linky 136 přes Sídliště Ďáblice do zastávky Vozovna Kobylisy. V úseku Třebenická – Sídliště Čimice je nahrazena linkou 136. V úseku Sídliště Petrovice – Horčičkova jede nově přes zastávky Morseova a Newtonova. Posílení provozu v pracovní dny dopoledne.


185 Beze změny (Palmovka – Vinořský hřbitov).


186 Beze změny (Hloubětínská – Satalická obora).


188 Beze změny trasy (Želivského – Kavčí hory). Posílení provozu v pracovní dny dopoledne.


189 Beze změny (Kačerov – Sídliště Lhotka).


190 Nové číslo pro současnou linku 296 beze změny trasy (Háje – Nádraží Horní Počernice).


193 Linka je zkrácena o úsek Šeberák – Chodov (nahrazena linkami 181 a 252).


194 Nové číslo pro část rozdělené současné linky 294 v trase Staroměstská – Florenc.


195 Beze změny trasy (Sídliště Čakovice – Jesenická). Posílení provozu v pracovní dny dopoledne.


196 Ve směru od Smíchovského nádraží je ze zastávky Michelská odkloněna po trase současné linky 139 přes Kloboučnickou a Koh-i-noor do zastávky Želivského. V úseku Michelská – Strašnická nahrazena linkou 139. Posílení provozu v pracovní dny dopoledne.


197 Beze změny trasy (Háje – Smíchovské nádraží). Posílení provozu v pracovní dny dopoledne.


200 Beze změny trasy (Kobylisy – Sídliště Bohnice). Omezení provozu v pracovní dny dopoledne (nově koordinace s posílenou linkou 177).


201 Beze změny (Nádraží Holešovice – Bakovská).


202 Beze změny (Poliklinika Mazurská – Černý Most).


205 Linka je prodloužena o úsek Zelený pruh – Dvorce. Posílení provozu v pracovní dny dopoledne. Rozšíření večerního provozu. Nově metrobus.


207 Beze změny trasy (Staroměstská – Ohrada). Posílení provozu o víkendech.


213 Beze změny (Želivského – Jižní Město).


215 Beze změny (Kačerov – Sídliště Libuš).


220 Beze změny (Černý Most – Sezemická – Černý Most).


221 Beze změny (Černý Most – Čertousy).


223 Beze změny (Depo Hostivař – Ratibořická).


232 Beze změny (Háje – Nádraží Uhříněves).


236 Beze změny trasy (Zámky – Podhoří). Celotýdenní posílení provozu.


240 V úseku Horčičkova – Wattova/Poliklinika Petrovice jede nově přes Jakobiho a Sídliště Petrovice. Obsluha zastávek Newtonova a Morseova je nahrazena linkou 183.


250 Beze změny (Černý Most – Sídliště Rohožník).


251 Beze změny (Nádraží Klánovice – Sídliště Rohožník).


252 Nová midibusová linka v trase Petýrkova – Volha – Koleje Jižní Město – Kunratice – IKEM (v provozu celotýdenně cca do 21:00).


253 Beze změny (Smíchovské nádraží – Na Beránku).


259 Beze změny (Letňany – Vinoř).


260 Beze změny (Nádraží Klánovice – Netušilská).


261 Beze změny (Černý Most – Klánovice).


262 Beze změny (Nádraží Klánovice-sever – Nepasické náměstí).


263 Linka je částí spojů prodloužena o úsek Depo Hostivař – Sídliště Malešice – Želivského.


265 Beze změny (Nádraží Uhříněves – Kolovraty).


266 Beze změny (Depo Hostivař – Královice).


267 Beze změny (Háje – Nedvězí).


269 Zrušeno zajíždění do zastávky Satalická obora. Posílení provozu v pracovní dny dopoledne.


273 Beze změny (Hloubětínská – Ve Žlíbku).


291 Beze změny (I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – I. P. Pavlova).


293 Linka je zrušena (Poliklinika Budějovická – Milíčov) a nahrazena linkami 115, 121 a 138.


294 Linka je zrušena a rozdělena na linku 192 (Malostranské náměstí – Nemocnice pod Petřínem) a 194 (Staroměstská – Florenc).


295 Linka je přečíslována na 166 beze změny trasy (Třeboradice – Domov seniorů Ďáblice).


296 Linka je přečíslována na 190 beze změny trasy (Háje – Nádraží Horní Počernice).


297 Linka je přečíslována na 155 a upravena trasa.


556 Školní linka je zrušena (Knovízská – Mokrá) a nahrazena linkami 115 a 170.

 

Zdroj: https://praha.idnes.cz/navrh-zmen-v-prazske-mhd-od-dubna-2015-autobusy-vychod-prahy-p3o-/praha-zpravy.aspx?c=A150118_191805_praha-zpravy_jan

—————

Zpět