sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Navrhujeme Redakční radu

04.12.2014 20:56

Redakční rada

a)       Komise se shodla na počtu členů Redakční rady, a to na 5 až 7 členech.

b)       Komise navrhuje předložit ZMČ ke schválení definitivní složení Redakční rady formou usnesení, které však musí být předem předjednáno zastupiteli s kladným výsledkem. Návrh usnesení sestaví NH.

c)       Komise se shodla na podmínkách obsazení Redakční rady, které by měly splňovat kritéria:

·         Lichý počet členů

·         V redakční radě by měly být zastoupeny všechny strany, které získaly ve volbách mandát.

·         Redakční rada nebude obsahovat členy předchozí redakční rady.

d)       Návrh na členy Redakční rady v počtu 5 členů

e)       Návrh na členy Redakční rady v počtu 7 členů

f)        Vzhledem k termínu zasedání ZMČ (18.12.2014) je nutné mít připraven návrh na složení Redakční rady nejpozději do 9.12.2014.

g)       Vzhledem k nejasnosti právního výkladu, doporučuje komise odvolání původní Redakční rady dvojím způsobem, a to proto, aby ani podle jednoho výkladu nemohlo dojít k pochybení.

·         Odvolání Redakční rady starostou dle původního Statutu (Zásad)

·         Odvolání Redakční rady ZMČ dle stávajícího Statutu

 

Šéfredaktor

PB jménem Sousedů 2014 navrhuje, aby šéfredaktorem byla navržena Blanka Oujezdská, za předpokladu, že se najdou zdroje na její finanční ohodnocení. Komise s tímto návrhem nevyslovila souhlas.

 

Uvedené inforamce vyjadřují názor zástupce za SNK Sousedé 2014, prezentované Petrem Bartošem na zasedání Kulturně-mediální komise.

 

—————

Zpět