sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Návrhy jednosměrných komunikací

04.06.2014 19:18

Citace ze studie:

Oblast Na Července

Většina stávajících komunikací v oblasti je obousměrných. Výjimku tvoří severní větev na křižovatce ulic Mírová-Za Podjezdem a Albíny Hochové a jižní cíp ulice Meduňková po křižovatku s ulicí Na Července.
Vzhledem k místním poměrům na silniční síti a také s přihlédnutím k problému nedostatku parkovacích stání v oblasti se nabízí možnost zjednosměrnění některých ulic. Konkrétně ulic Na Ročkově a ulice Albíny Hochové. Návrh uvažuje se zřízením jednosměrného provozu na komunikaci v ulici Na Ročkově a to v její celé délce. Ulici Albíny Hochové pak návrh uvažuje zjednosměrnit pouze v úseku od stávajícího 
parkoviště u žel. zastávky po křižovatku s ulicí K Poště. Šířkové možnosti daných úseků komunikací umožní vybudovat podélná parkovací stání podél jízdních pruhů. Tato nová parkovací místa pomohou ke zvýšení celkového počtu parkovacích míst v oblasti kolem železniční zastávky.

Oblast starých Kolovrat

Stávající jednosměrnou komunikací v oblasti je ulice Pod Zastávkou tvořící spojnici mezi ulicemi Mírová a ulicí U Železnice. Další jednosměrnou komunikací je úsek v ulici Nad Dvorem ve východní části oblasti. Tato komunikace zajišťuje přístup do rezidentní zástavby Mladotova.
Návrh uvažuje s variantou částečného zjednosměrnění ulice U Železnice a celkovém zjednosměrnění ul. U Závor. Ulice U Železnice je navrhována v jednosměrném režimu od křižovatky ul. Pod Zastávkou - U Železnice. Důvodem tohoto návrhu je cíl vytvořit vhodná parkovací místa pro potřeby nejen místních rezidentů, ale hlavně pro potřeby lidí využívající zdejší příměstské vlakové linky při dopravě do hl. města.

 

Náš postoj

  • vytvoření jednosměrných komunikací je jednou z možností regulace a zpřehlednění dopravy v části obce
  • vytvoření jednosměrných komunikací musí předcházet diskuze s obyvateli dotčených částí Kolovrat

 

—————

Zpět