sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Nepovolené kácení v lesíku za brodem

01.03.2016 08:45

Bohužel ne všichni lidé jsou příznivci zeleně a některým vzrostlé stromy vyloženě vadí. Poslední únorový den jsme se dověděli, že se v lesíku za brodem masivně kácí stromy. Na místě jsme zjistili, že jakási firma řeže vzrostlé stromy jeden za druhým, aniž má na kácení vydané povolení. Pozemky jsou sice soukromého vlastníka, ale i na ně se vztahuje zákon o ochraně přírody a krajiny a vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (vyhláška č. 349/2009). Ani soukromý vlastník si tak nemůže kácet stromy na svých pozemcích dle libosti, a pokud stromy přesahují velikost určenou vyhláškou či je zapojený porost na rozloze větší než 40 m2 (v tomto případě byly překročeny obě tyto podmínky), musí na kácení požádat o povolení. To bylo v tomto případě porušeno.
Brutální kácení se na místě sice podařilo zastavit, nicméně dost stromů bylo již pokáceno a lidem se teď naskýtá pouze smutný pohled na pokácené mnohaleté stromy.

Ve středu 1. března se bohužel situace opakovala. Na místě byla opět stejná firma s pracovníky s motorovými pilami a pustila se stejně brutálně do kácení na sousedním pozemku stejného vlastníka, tentokrát do stromů sice tenčích, ale opět na rozsáhlé ploše. Opět bez povolení. Tentokrát bylo zastavení nepovoleného kácení vzhledem k přítomnosti zástupce majitelky pozemku obtížnější, finálně se podařilo až zásahem pracovníků České inspekce životního prostředí, kteří si případ převzali do svého šetření. Za nepovolené kácení hrozí firmě značná pokuta, tak doufejme, že se podaří zbývající stromy zachránit.

 

—————

Zpět