sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Nové posouzení EIA

20.12.2017 10:00

V roce 2017 proběhlo nové posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Celého procesu ve všech fázích se naše volená zástupkyně aktivně účastnila. Byly vypracovány a zaslány precizně vypracované připomínky městské části k posudku EIA. Týkaly se zejména hluku, emisí a zachování průchodnosti územím, což jsou faktory, které budou mít na naše obyvatele největší vliv. Prosazujeme větší hlukové odstínění zejména nejproblematičtějších míst, která jsou k okruhu nejblíže (most, výjezd z tunelu, severní část a mimoúrovňová křižovatka), a také vybudování dostatečných zelených valů a pásů, které by okruh dostatečně odstínily z hlediska emisí i pohledově. Mnohé z toho se promítlo do následně vydaného stanoviska. O pražském okruhu je psáno i na webu Kolovrat:

https://www.kolovraty.cz/prazsky-rychlostni-okruh/ms-2092/p1=2092

—————

Zpět